Ακράτεια ούρων σε γυναίκες

ICD-10: N39

Βλέπε το υποκεφάλαιο Ακράτεια ούρων στο κεφάλαιο των γυναικολογικών νοσημάτων και αντίστοιχα

Ακράτεια ούρων σε ηλικιωμένους στο κεφάλαιο των γηριατρικών νοσημάτων.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019