Επιδιδυμίτιδα

ICD-10: N45

Βλέπε τα υποκεφάλαια Σκληρίες οσχέου και Συστροφή όρχεος στο παρόν κεφάλαιο.

 

Ορισμός

Λοίμωξη της επιδιδυμίδας.

 

Αιτία

Λοίμωξη από παθογόνα βακτήρια του ουροποιητικού (σε ηλικιωμένους άντρες- ιδιαίτερα, όταν παρεμποδίζεται η ελεύθερη ροή των ούρων).

Μπορεί να εκδηλωθεί ως επιπλοκή των χλαμυδιακών λοιμώξεων (σε νεότερους άντρες) ή πιο σπάνια της γονόρροιας.

Πολύ συχνή σε άτομα, που φέρουν χρόνιο καθετήρα.

 

Συμπτώματα

Οίδημα και ερυθρότητα του ενός μισού του οσχέου.

Αύξηση της θερμοκρασίας τοπικά.

Μερικές φορές εκδήλωση συμπτωμάτων, όπως σε λοίμωξη του κατώτερου ουροποιητικού.

 

Αντικειμενική εξέταση

Κλινική εικόνα, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ψηλαφητική ευαισθησία στην επιδιδυμίδα, η οποία γίνεται με τον ασθενή σε όρθια θέση.

Με την ανύψωση του οσχέου μειώνεται ο πόνος, κάτι το οποίο δεν ισχύει, όταν πρόκειται για συστροφή (σημείο Prehn).

Η εξάλειψη του αντανακλαστικού του κρεμαστήρα θεωρείται ότι αποτελεί ένδειξη συστροφής όρχεως, αλλά δεν αποτελεί ειδικό σημείο, όπως και θέση όρχεων σε οριζόντιο επίπεδο αντί για το συνηθισμένο κάθετο επίπεδο.

Αν κριθεί απαραίτητο, υπερηχογραφικός έλεγχος.

 

Διαφορική διάγνωση

Συστροφή όρχεως, συστροφή υδατίδας κύστης του Morgagni, νεόπλασμα όρχεως.

 

Διερεύνηση

Επείγουσα παραπομπή αφειδώς στην παραμικρή υποψία συστροφής όρχεως, όπως και σε δυσχέρεια διάκρισης από τα γενετήσια νοσήματα, ως αιτιολογικού παράγοντα, όσο αφορά κυρίως νέα άτομα.

 

Θεραπεία

Αντιβιοτικά[1]. Μετά από τη λήψη δείγματος ούρων για καλλιέργεια:

* Κινολόνη (οφλοξασίνη ή  λεβοφλοξασίνη).

Αν αποδειχτεί στηνκαλλιέργεια ότι οφείλεται σε C. Trachomatis η αντιμικροβιακή αγωγή μπορεί να συνεχιστεί και χορηγείται:

* Δοξυκυκλίνη 200 mg x1 /24ωρο για τουλάχιστον 2 εβδομάδες.

 

Διαφορετικά μπορεί να χορηγηθεί:

* Μακρολίδη.

Κατά προτίμηση χρήση σπασουάρ.

 

Η χορήγηση ΜΣΑΦ ίσως φανεί χρήσιμη (αποφυγή στειρότητας λόγω απόφραξης της επιδιδυμίδας).

Επανεκτίμηση με ψηλάφηση μετά από 2 εβδομάδες.

Σε επαναλαμβανόμενες επιδιδυμίτιδες εξετάζεται το ενδεχόμενο εκτομής του σπερματικού πόρου.

 

Φαρμακευτική αγωγή

Αντιβιοτικά

Κινολόνες: Οφλοξασίνη | Λεβοφλοξασίνη.

Μακρολίδες.

Τετρακυκλίνες: Δοξυκυκλίνη.

 

ΜΣΑΦ:

Δικλοφαινάκη.

 

[1] Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και τη Θεραπεία των Λοιμώξεων, Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, Αθήνα 2015.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019