Παιδιά ευπαθή σε λοιμώξεις

Ορισμός

Φυσιολογικά ο αριθμός των λοιμώξεων σε παιδιά είναι:

Παιδιά κάτω των 4 ετών 6-8 ιώσεις/έτος (μέχρι 15 το μέγιστο), παιδιά πάνω των 4 ετών συχνότερα λιγότερες λοιμώξεις.

 

Διαφορική διάγνωση

Βαριές υποτροπιάζουσες βακτηριδιακές λοιμώξεις:

Σκεφτείτε την κυστική ίνωση, το άσθμα, τις αδενοειδείς εκβλαστήσεις, νόσο ανοσολογικής ανεπάρκειας.

 

Υποψία ανοσολογικής ανεπάρκειας μπορεί να υπάρξει σε υποτροπιάζουσες ωτίτιδες, περισσότερες από μία φορά λοβώδη πνευμονία, μηνιγγίτιδα ή σήψη.

 

Επιπλέον εκδηλώνονται περιοδικά καταστάσεις με πυρετό, όπως π.χ. PFAPA (περιοδικός πυρετός, αφθώδης στοματίτιδα, φαρυγγίτιδα και αδενίτιδα, έναρξη αυτονάνοσης νόσου κατά κανόνα πριν από την ηλικία των 5 ετών και ίαση κατά κανόνα σε 3-5 έτη).

 

Διερεύνηση

Στις κοινές ιογενείς λοιμώξεις δεν απαιτείται ανοσολογικός έλεγχος.

 

Ζητήστε CRP σε οξεία νόσο, για να γίνει διαφορική διάγνωση μεταξύ ιογενούς λοιμώξεως (CRP κάτω του 50) και βακτηριδιακής λοίμωξης (τιμή CRP πάνω από 50).

Καλλιέργεια ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος δεν ενδείκνυται σχεδόν ποτέ σε λοίμωξη των ανώτερων αεραγωγών (πνευμονιόκοκκοι, αιμόφιλος, μοραξέλα και μερικές φορές ακόμη και μηνιγγιδόκοκκοι συμπεριλαμβάνονται στη φυσιολογική χλωρίδα ενός μικρού παιδιού).

 

Να γίνεται εκτίμηση της ανάπτυξης σύμφωνα με τα διαγράμματα αύξησης βάρους και ύψους.

Σε τεκμηριωμένη υποψία ανοσολογικής ανεπάρκειας να γίνεται έλεγχος των ποσοτικών ανοσοσφαιρινών (IgG, IgA, IgM, IgE), των υποομάδων IgG από την παιδική ηλικία, καθώς και των λευκοκυττάρων, του τύπου τους

(ουδετεροπενία; Ουδετερόφιλα κοκκιοκύτταρα< 1,0 x 109/L).

 

Σε υποψία βαριάς ανοσολογικής ασθένειας γίνεται αμέσως παραπομπή σε παιδίατρο.

 

Αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να εμβολιάζονται με ζωντανό εμβόλιο, όπως BCG και MMR.

Τότε το παιδί μπορεί να αρρωστήσει βαριά.

 

Σε παιδιά με ευπάθεια σε λοιμώξεις είναι σημαντικό:

Η συνεχής παρακολούθηση (να αποφεύγεται η εξέτασή τους σε εφημερεύοντα ιατρεία), να αποφεύγεται η άσκοπη θεραπευτική χορήγηση αντιβιοτικών.

Αν χρειαστεί χορήγηση αντιβιοτικών, επιλέγονται εκείνα με στενό φάσμα.

Ενημέρωση και στήριξη των γονέων.

Σε μικρότερα παιδιά, αν χρειαστεί, να χορηγείται αναρρωτική βεβαίωση για χρήση της από τους γονείς.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019