Ροχαλητό σε παιδιά

Αιτία

Συχνότερα υπάρχει κάτι, που εμποδίζει την αναπνοή σε υψηλό επίπεδο, όπως υπερτροφικές αδενοειδείς εκβλαστήσεις, λεμφαδενικός ιστός πίσω από τη μύτη (προσοχή στο ότι οι πολύποδες σε παιδιά είναι υπερβολικά σπάνιοι.

Κατά κανόνα υπάρχουν μόνο πολύποδες της χοάνης, καθώς και σε κυστική ίνωση).

 

Συμπτώματα

Το παιδί αναπνέει από το στόμα.

Έρρινη ομιλία.

Ροχαλίζει συνεχώς.

Παθαίνει λοιμώξεις συχνά.

Είναι κουρασμένο την ημέρα.

Μερικές φορές συχρόνως παθαίνει ωτοσαλπιγγίτιδα, συχνά ακόμη και υπερπλασία αμυγδαλών, μη-καθαρή ομιλία, μερικές φορές συριγμοί.

 

Αντικειμενική εξέταση

Μεγάλες αμυγδαλές;

Οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις γίνονται ορατές κατά την έμμεση επισκόπηση του επιφάρυγγα με καθρέφτη, ωστόσο συχνά είναι δυσχερής η επισκόπηση.

Μερικές φορές φαίνεται αδενοειδής εκβλάστηση, που κρέμεται προς τα κάτω, κάτω από τη μαλακή υπερώα.

Η επισκόπηση με εύκαμπτο ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο διαμέσου της μύτης προσφέρει τη βέλτιστη εικόνα του τρόπου διέλευσης του αέρα από τον αεραγωγό.

 

Θεραπεία

Σε μακροχρόνιες ενοχλήσεις παραπομπή για απόξεση και/ή αμυγδαλεκτομή.

Αυτό συνεπάγεται σε επόμενο στάδιο απομάκρυνση του αμυγδαλικού ιστού, που πλεονάζει.

Η απλοποίηση αυτής της επέμβασης έχει αυξήσει την ένδειξη της τμηματικής αμυγδαλεκτομής (αμυγδαλεκτομή) ‘’απόξεση αμυγδαλών’’.

Σημαντικά μικρότερη δυσφορία για το παιδί και μικρότερος κίνδυνος για αιμορραγία από ό,τι σε αμυγδαλεκτομή.

 

Οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις μπορούν να μειωθούν με ρινικό στεροειδές.

Μπορούν να δοκιμαστούν σε μεγαλύτερα παιδιά.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019