Παραγγελία βιβλίων εκδόσεων ''ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ONLINE''

Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., χωρίς τα έξοδα αποστολής στην Ελλάδα.

Κάθε παραγγελία αποστέλλεται μέσα σε μία εβδομάδα από τη στιγμή της κατάθεσης του αντιτίμου στον τραπεζικό λογαριασμό μας.

Τράπεζα EUROBANK

Αριθμός λογαριασμού > 0026.0042.52.0201051158

IBAN > GR83 0260 0420 0005 2020 1051 158

SWIFT-BIC > ERBKGRAA

Όταν πρόκειται για ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, παρακαλούμε αναφέρετε:
Επωνυμία εταιρείας.
Διεύθυνση έδρας εταιρείας (οδός, αριθμός, ΤΚ & πόλη).
ΑΦΜ, ΔΟΥ & Επάγγελμα.
Τηλέφωνο εταιρείας & E-mail.