Αιματολογικά

18 Σεπτεμβρίου 2017
Αιμάτωμα, Μώλωπας
1 Ιουνίου 2018
Αιμοδοσία – Επιλογή αιμοδοτών σε σχέση με φάρμακα και ασθένειες
18 Σεπτεμβρίου 2017
Αιμοχρωμάτωση
18 Σεπτεμβρίου 2017
Αληθής πολυκυτταραιμία (Polycythemia vera)
18 Σεπτεμβρίου 2017
Αναιμία, Διερεύνηση αναιμίας
18 Σεπτεμβρίου 2017
Αντιπηκτική αγωγή – 1. Θεραπεία με ΑΣΟ
18 Σεπτεμβρίου 2017
Αντιπηκτική αγωγή – 2. Θεραπευτική χορήγηση βαρφαρίνης (ή ασενοκουμαρόλης)
18 Σεπτεμβρίου 2017
Αντιπηκτική αγωγή – 3. Διάφορα αντιπηκτικά ΝΟΑΚ: (Αντιπηκτικά απευθείας από το στόμα, DOA)
18 Σεπτεμβρίου 2017
Αντιπηκτική αγωγή – 4. Διακοπή αντιπηκτικών πριν από χειρουργική επέμβαση
18 Σεπτεμβρίου 2017
Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεῒνη-C
18 Σεπτεμβρίου 2017
Βλάβες από τρύπημα (βελονών), Αιματογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα
26 Δεκεμβρίου 2016
Έλλειψη φυλλικού οξέος (Β9)
18 Σεπτεμβρίου 2017
Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, ΕΒΦΘ, Φλεβική θρόμβωση
18 Σεπτεμβρίου 2017
Ηωσινοφιλία
18 Σεπτεμβρίου 2017
Θαλασσαιμία
18 Σεπτεμβρίου 2017
Θρομβοκυττάρωση
18 Σεπτεμβρίου 2017
Θρομβοπενία
18 Σεπτεμβρίου 2017
Θρομβοφλεβίτιδα
18 Σεπτεμβρίου 2017
Θρόμβωση φλεβών βραχίονα
18 Σεπτεμβρίου 2017
Κακόηθες λέμφωμα
18 Σεπτεμβρίου 2017
Κακοήθης μεγαλοβλαστική αναιμία, Έλλειψη βιταμίνης-Β12
18 Σεπτεμβρίου 2017
Λεμφαγγειίτιδα
18 Σεπτεμβρίου 2017
Λευκοκυττάρωση
18 Σεπτεμβρίου 2017
Λευκοπενία
18 Σεπτεμβρίου 2017
Μυέλωμα, Μυελωμάτωση, Πολλαπλό μυέλωμα, Πρωτεῒνη-Μ
18 Σεπτεμβρίου 2017
Οξεία λεμφογενής λευχαιμία, ΟΛΛ
18 Σεπτεμβρίου 2017
Οξεία μυελογενής λευχαιμία, ΟΜΛ
18 Σεπτεμβρίου 2017
Πνευμονική εμβολή
18 Σεπτεμβρίου 2017
Πολυκυτταραιμία, Ερυθροκυττάρωση, Υψηλή τιμή αιμοσφαιρίνης
18 Σεπτεμβρίου 2017
Σιδηροπενική αναιμία
18 Σεπτεμβρίου 2017
Σπληνομεγαλία
18 Σεπτεμβρίου 2017
Υψηλή ΤΚΕ, Αύξηση-ΤΚΕ, Διερεύνηση ΤΚΕ
18 Σεπτεμβρίου 2017
Χρόνια λεμφογενής λευχαιμία, ΧΛΛ
18 Σεπτεμβρίου 2017
Χρόνια μυελογενής λευχαιμία, ΧΜΛ