Καρδιαγγειακά

7 Ιουνίου 2017
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ΑΣO), προφύλαξη
7 Ιουνίου 2017
Ανακοπή ή παύση φλεβοκομβική
7 Ιουνίου 2017
Αρρυθμία φλεβοκομβική
7 Ιουνίου 2017
Βραδυκαρδία, Φλεβοκομβική βραδυκαρδία
7 Ιουνίου 2017
Διαλείπουσα χωλότητα, Περιφερική κυκλοφορική ανεπάρκεια, Κράμπα της γαστροκνημίας, Αρτηριακή νόσος κάτω άκρων, Περιφερική αρτηριακή αγγειοπάθεια
7 Ιουνίου 2017
Διαταραχές αγωγιμότητας
7 Ιουνίου 2017
Διαταραχές αγωγιμότητας – AV block 1
7 Ιουνίου 2017
Διαταραχές αγωγιμότητας – AV block II (Mobitz τύπου 1 ή αποκλεισμός Weckebach)
7 Ιουνίου 2017
Διαταραχές αγωγιμότητας – AV block II (Mobitz τύπου 2)
7 Ιουνίου 2017
Διαταραχές αγωγιμότητας – AV block ΙΙΙ (πλήρης αποκλεισμός)
7 Ιουνίου 2017
Διαταραχές αγωγιμότητας – Αποκλεισμός αριστερού σκέλους, ΑΑΣ (LBBB) (Πλήρης αποκλεισμός αριστερού σκέλους)
7 Ιουνίου 2017
Διαταραχές αγωγιμότητας – Αποκλεισμός δεξιού σκέλους, ΑΔΣ (RBBB) (Πλήρης αποκλεισμός δεξιού σκέλους)
7 Ιουνίου 2017
Διαταραχές αγωγιμότητας – Δι- και τριδεσμικοί αποκλεισμοί
7 Ιουνίου 2017
Διαταραχές αγωγιμότητας – Οπίσθιος κατώτερος αποκλεισμός, ΑΟΗ (LPH). (Αριστερός οπίσθιος ημιαποκλεισμός)
7 Ιουνίου 2017
Διαταραχές αγωγιμότητας – Πρόσθιος πλάγιος αποκλεισμός, ΑΠΗ (LAH) (Αριστερός πρόσθιος ημιαποκλεισμός)
7 Ιουνίου 2017
Διαταραχές αγωγιμότητας – Σύνδρομο μακρού – QT, ΣΜQT (LQTS)
7 Ιουνίου 2017
Διαταραχές αγωγιμότητας – Φλεβοκολπικός αποκλεισμός, ΦΚ-αποκλεισμός (SA-block)
7 Ιουνίου 2017
Εγκεφαλική αρτηριοπάθεια αυτοσωματικού επικρατούντα χαρακτήρα με υποφλοιώδη έμφρακτα και λευκοεγκεφαλοπάθεια
7 Ιουνίου 2017
Έκτακτες (πρώιμες) κοιλιακές συστολές, ΠΚΣ (VES)
7 Ιουνίου 2017
Έκτακτες (πρώιμες) συστολές, Αρρυθμίες, Αίσθημα παλμών, Ταχυκαρδία
7 Ιουνίου 2017
Έκτακτες (πρώιμες) υπερκοιλιακές συστολές, ΠΥΚΣ (SVES), Υπερκοιλιακές συστολές
7 Ιουνίου 2017
Έκτοπος κολπικός ρυθμός
7 Ιουνίου 2017
Έμφραγμα μυοκαρδίου, Ασταθής στηθάγχη
7 Ιουνίου 2017
Καρδιακά φυσήματα – Ανεπάρκεια αορτής
7 Ιουνίου 2017
Καρδιακά φυσήματα – Ανεπάρκεια μιτροειδούς
7 Ιουνίου 2017
Καρδιακά φυσήματα – Στένωση αορτής
7 Ιουνίου 2017
Καρδιακά φυσήματα – Στένωση καρωτίδων
7 Ιουνίου 2017
Καρδιακά φυσήματα – Στένωση μιτροειδούς
7 Ιουνίου 2017
Καρδιακά φυσήματα – Φυσιολογικά
7 Ιουνίου 2017
Καρδιακή ανεπάρκεια, ΚΑ
7 Ιουνίου 2017
Κοιλιακή μαρμαρυγή, ΚΜ, Καρδιακή παύση (Ερμηνεία-ΗΚΓ/τος)
7 Ιουνίου 2017
Κοιλιακή ταχυκαρδία, ΚΤ (Ερμηνεία ΗΚΓ/τος)
7 Ιουνίου 2017
Κολπική μαρμαρυγή, κΜ
7 Ιουνίου 2017
Κολπικός πτερυγισμός, κΠ
7 Ιουνίου 2017
Κομβικός ρυθμός ’’εκ διαφυγής’’
7 Ιουνίου 2017
Παροξυσμική υπερκοιλιακή κολπική ταχυκαρδία, ΠΥΚΤ, Ταχυκαρδία, Έκτοπη κολπική ταχυκαρδία
7 Ιουνίου 2017
Περιμυοκαρδίτιδα, Περικαρδίτιδα
7 Ιουνίου 2017
Πνευμονικό οίδημα, ΠΟ
7 Ιουνίου 2017
Πρόληψη καρδιαγγειακών νόσων, Προληπτική καρδιολογία, Παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου
7 Ιουνίου 2017
Στεφανιαία καρδιακή νόσος (Ερμηνεία-ΗΚΓ)
7 Ιουνίου 2017
Στηθάγχη
7 Ιουνίου 2017
Στηθαγχικό άλγος
7 Ιουνίου 2017
Σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου, Βραδυ-ταχυαρρυθμικό σύνδρομο, Δυσλειτουργία φλεβοκόμβου
7 Ιουνίου 2017
Ταχυκαρδία, Φλεβοκομβική ταχυκαρδία
7 Ιουνίου 2017
Τοξικός δακτυλιδισμός
7 Ιουνίου 2017
Υπερλιπιδαιμία, Υπερχοληστερολαιμία, Δυσλιπιδαιμία, Διαταραχές λιπιδίων αίματος
7 Ιουνίου 2017
Υπέρταση, Υψηλή αρτηριακή πίεση, ΑΥ
7 Ιουνίου 2017
Υπερτροφία κοιλίας (Ερμηνεία-ΗΚΓ)
7 Ιουνίου 2017
Υπόταση, Ορθοστατική υπόταση