Καρδιαγγειακά

7 Ιουνίου 2017

Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ΑΣO), προφύλαξη

[…]
7 Ιουνίου 2017

Αρρυθμία φλεβοκομβική

[…]
7 Ιουνίου 2017

Βραδυκαρδία, Φλεβοκομβική βραδυκαρδία

[…]
7 Ιουνίου 2017

Διαλείπουσα χωλότητα, Περιφερική κυκλοφορική ανεπάρκεια, Κράμπα της γαστροκνημίας, Αρτηριακή νόσος κάτω άκρων, Περιφερική αρτηριακή αγγειοπάθεια

[…]
7 Ιουνίου 2017

Διαταραχές αγωγιμότητας

[…]
7 Ιουνίου 2017

Διαταραχές αγωγιμότητας – AV block 1

[…]
7 Ιουνίου 2017

Διαταραχές αγωγιμότητας – AV block II (Mobitz τύπου 1 ή αποκλεισμός Weckebach)

[…]
7 Ιουνίου 2017

Διαταραχές αγωγιμότητας – AV block II (Mobitz τύπου 2)

[…]
7 Ιουνίου 2017

Διαταραχές αγωγιμότητας – AV block ΙΙΙ (πλήρης αποκλεισμός)

[…]
7 Ιουνίου 2017

Διαταραχές αγωγιμότητας – Αποκλεισμός αριστερού σκέλους, ΑΑΣ (LBBB) (Πλήρης αποκλεισμός αριστερού σκέλους)

[…]
7 Ιουνίου 2017

Διαταραχές αγωγιμότητας – Αποκλεισμός δεξιού σκέλους, ΑΔΣ (RBBB) (Πλήρης αποκλεισμός δεξιού σκέλους)

[…]
7 Ιουνίου 2017

Διαταραχές αγωγιμότητας – Δι- και τριδεσμικοί αποκλεισμοί

[…]
7 Ιουνίου 2017

Διαταραχές αγωγιμότητας – Οπίσθιος κατώτερος αποκλεισμός, ΑΟΗ (LPH). (Αριστερός οπίσθιος ημιαποκλεισμός)

[…]
7 Ιουνίου 2017

Διαταραχές αγωγιμότητας – Πρόσθιος πλάγιος αποκλεισμός, ΑΠΗ (LAH) (Αριστερός πρόσθιος ημιαποκλεισμός)

[…]
7 Ιουνίου 2017

Διαταραχές αγωγιμότητας – Σύνδρομο μακρού – QT, ΣΜQT (LQTS)

[…]
7 Ιουνίου 2017

Διαταραχές αγωγιμότητας – Φλεβοκολπικός αποκλεισμός, ΦΚ-αποκλεισμός (SA-block)

[…]
7 Ιουνίου 2017

Εγκεφαλική αρτηριοπάθεια αυτοσωματικού επικρατούντα χαρακτήρα με υποφλοιώδη έμφρακτα και λευκοεγκεφαλοπάθεια

[…]
7 Ιουνίου 2017

Έκτακτες (πρώιμες) κοιλιακές συστολές, ΠΚΣ (VES)

[…]
7 Ιουνίου 2017

Έκτακτες (πρώιμες) συστολές, Αρρυθμίες, Αίσθημα παλμών, Ταχυκαρδία

[…]
7 Ιουνίου 2017

Έκτακτες (πρώιμες) υπερκοιλιακές συστολές, ΠΥΚΣ (SVES), Υπερκοιλιακές συστολές

[…]
7 Ιουνίου 2017

Έκτοπος κολπικός ρυθμός

[…]
7 Ιουνίου 2017

Έμφραγμα μυοκαρδίου, Ασταθής στηθάγχη

[…]
7 Ιουνίου 2017

Καρδιακά φυσήματα – Ανεπάρκεια αορτής

[…]
7 Ιουνίου 2017

Καρδιακά φυσήματα – Ανεπάρκεια μιτροειδούς

[…]
7 Ιουνίου 2017

Καρδιακά φυσήματα – Στένωση αορτής

[…]
7 Ιουνίου 2017

Καρδιακά φυσήματα – Στένωση καρωτίδων

[…]
7 Ιουνίου 2017

Καρδιακά φυσήματα – Στένωση μιτροειδούς

[…]
7 Ιουνίου 2017

Καρδιακά φυσήματα – Φυσιολογικά

[…]
7 Ιουνίου 2017

Καρδιακή ανεπάρκεια, ΚΑ

[…]
7 Ιουνίου 2017

Κοιλιακή μαρμαρυγή, ΚΜ, Καρδιακή παύση (Ερμηνεία-ΗΚΓ/τος)

[…]
7 Ιουνίου 2017

Κοιλιακή ταχυκαρδία, ΚΤ (Ερμηνεία ΗΚΓ/τος)

[…]
7 Ιουνίου 2017

Κολπική μαρμαρυγή, κΜ

[…]
7 Ιουνίου 2017

Κολπικός πτερυγισμός, κΠ

[…]
7 Ιουνίου 2017

Κομβικός ρυθμός ’’εκ διαφυγής’’

[…]
7 Ιουνίου 2017

Παροξυσμική υπερκοιλιακή κολπική ταχυκαρδία, ΠΥΚΤ, Ταχυκαρδία, Έκτοπη κολπική ταχυκαρδία

[…]
7 Ιουνίου 2017

Περιμυοκαρδίτιδα, Περικαρδίτιδα

[…]
7 Ιουνίου 2017

Πνευμονικό οίδημα, ΠΟ

[…]
7 Ιουνίου 2017

Πρόληψη καρδιαγγειακών νόσων, Προληπτική καρδιολογία, Παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου

[…]
7 Ιουνίου 2017

Στεφανιαία καρδιακή νόσος (Ερμηνεία-ΗΚΓ)

[…]
7 Ιουνίου 2017

Στηθάγχη

[…]
7 Ιουνίου 2017

Στηθαγχικό άλγος

[…]
7 Ιουνίου 2017

Σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου, Βραδυ-ταχυαρρυθμικό σύνδρομο, Δυσλειτουργία φλεβοκόμβου

[…]
7 Ιουνίου 2017

Ταχυκαρδία, Φλεβοκομβική ταχυκαρδία

[…]
7 Ιουνίου 2017

Τοξικός δακτυλιδισμός

[…]
7 Ιουνίου 2017

Υπερλιπιδαιμία, Υπερχοληστερολαιμία, Δυσλιπιδαιμία, Διαταραχές λιπιδίων αίματος

[…]
7 Ιουνίου 2017

Υπέρταση, Υψηλή αρτηριακή πίεση, ΑΥ

[…]
7 Ιουνίου 2017

Υπερτροφία κοιλίας (Ερμηνεία-ΗΚΓ)

[…]
7 Ιουνίου 2017

Υπόταση, Ορθοστατική υπόταση

[…]
7 Ιουνίου 2017

Φλεμβοκομβική ανακοπή ή παύση

[…]