Επείγοντα

20 Δεκεμβρίου 2021

Αγκίστρι ψαρέματος στο δάχτυλο του χεριού/ στο δέρμα

2 Ιανουαρίου 2022

Αλλεργία στην πενικιλίνη

[…]
2 Ιανουαρίου 2022

Ατυχήματα από ηλεκτρισμό, Ηλεκτροπληξία

[…]
2 Ιανουαρίου 2022

Άφθες, Αφθώδης στοματίτιδα

[…]
2 Ιανουαρίου 2022

Δηλητηρίαση από μανιτάρια, από προϊόντα πετρελαίου, από απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων

[…]
2 Ιανουαρίου 2022

Διάσειση εγκεφάλου

[…]
2 Ιανουαρίου 2022

Έκκριμα ουροποιητικού σε παιδιά

[…]
2 Ιανουαρίου 2022

Εκτίμηση κινδύνου αυτοκτονίας, Αυτοκτονία

[…]
2 Ιανουαρίου 2022

Εξωμήτρια κύηση

[…]
2 Ιανουαρίου 2022

Θάνατος

[…]
2 Ιανουαρίου 2022

Νεκροψία [Obduction]

[…]
2 Ιανουαρίου 2022

Πιστοποιητικό αιτίας θανάτου

[…]
2 Ιανουαρίου 2022

Πιστοποιητικό θανάτου

[…]
2 Ιανουαρίου 2022

Πόνος σε παιδιά

[…]
2 Ιανουαρίου 2022

Ραγάδα πρωκτού, Ραγάδες πρωκτού

[…]
2 Ιανουαρίου 2022

Ραιβόκρανο

[…]