Γονόρροια

ICD-10: A54

Αιτιολογία

Ναϊσσέρια της γονόρροιας, βακτηρίδιο gram αρνητικό.

Μεταδίδεται με άμεση επαφή, κυρίως κατά τη σεξουαλική επαφή.

 

Συμπτώματα

Συνήθως η διάρκεια επώασης είναι 2-7 ημέρες. Σε ένα μικρότερο αριθμό αντρών και περίπου στις μισές από τις γυναίκες, δεν εκδηλώνεται κανένα σύμπτωμα.

Η λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει τραχηλίτιδα, ουρηθρίτιδα, σαλπιγγίτιδα σε γυναίκες και επιδιδυμίτιδα, ουρηθρίτιδα στους άντρες.

Υπάρχει κίνδυνος επιπλοκών, όπως επιπεφυκίτιδας, αρθρίτιδας, βακτηριαιμίας στα άτομα και των δύο φύλων.

Έκκριμα από την ουρήθρα ή τον τράχηλο, κίτρινο, ομοιογενές, άοσμο.

 

Διερεύνηση

Καλλιέργεια δείγματος από τον τράχηλο και την ουρήθρα με βαμβακοφόρο στυλεό, που τοποθετείται σε κατάλληλο σωληνάριο.

Το ιστορικό είναι καθοριστικό σχετικά με την αναγκαιότητα λήψης δείγματος από το φάρυγγα και τον πρωκτό.

Το εργαστήριο είναι υπεύθυνο για το αντιβιόγραμμα.

Στις μέρες μας πολλά εργαστήρια διεξάγουν διαγνωστικό έλεγχο με μέθοδο-PCR σε δείγμα, που μπορεί να προέρχεται από τα ούρα, τον τράχηλο, τον κόλπο, το φάρυγγα και τον πρωκτό, ανάλογα με το ιστορικό.

Αν το αποτέλεσμα του ελέγχου-PCR είναι θετικό, απαιτείται καλλιέργεια για το αντιβιόγραμμα (εκτίμηση της ανθεκτικότητας).

Άτομο με εμπειρία στη μικροσκόπηση μπορεί να πάρει απευθείας δείγμα. Είναι συνηθισμένη η επιμόλυνση του δείγματος.

Αποτελεί υποχρεωτική τακτική η λήψη δείγματος για έλεγχο άλλων σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων [ΣΜΛ / STI], π.χ. χλαμύδια.

Θεραπεία

Η θεραπεία παρέχεται, όταν είναι έτοιμο το αποτέλεσμα της καλλιέργειας με το αντιβιόγραμμα.

Θεραπευτικά σχήματα, που προτείνονται [1] για την αντιμετώπιση της γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας, τραχηλίτιδας και πρωκτίτιδας σε εφήβους και ενήλικες σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες:

Προτεινόμενο σχήμα:

* Κεφτριαξόνη 500 mg i.m. εφάπαξ ΜΑΖΙ ΜΕ

* Αζιθρομυκίνη 2 g p.o. εφάπαξ.

Αν δεν είναι διαθέσιμη η κεφτριαξόνη ή ο ασθενής αρνείται την παρεντερική θεραπεία:

* Κεφιξίμη 400 mg p.o. εφάπαξ ΜΑΖΙ ΜΕ

* Αζιθρομυκίνη 2 g p.o. εφάπαξ.

Σε ασθενείς με αλλεργία στις κεφαλοσπορίνες ή στην πενικιλίνη:

* Σπεκτινομυκίνη 2 g i.m. εφάπαξ ΜΑΖΙ ΜΕ

* Αζιθρομυκίνη 2 g p.o. εφάπαξ.

Σχήματα που μπορούν να δοθούν μόνο, αν έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά η ευαισθησία του γονόκοκκου σε αυτά:

* Σιπροφλοξασίνη 500 mg p.o. εφάπαξ ή

* Οφλοξασίνη 400 mg p.o. εφάπαξ ή

* Αζιθρομυκίνη 2 g p.o. εφάπαξ.

Σε εγκυμοσύνη:

* Κεφτριαξόνη 500 mg i.m. εφάπαξ ή αλλιώς

* Σπεκτινομυκίνη 2 g i.m. εφάπαξ.

Επανεκτίμηση με νέα καλλιέργεια σε 1-2 εβδομάδες μετά από την ολοκλήρωση της θεραπείας, αλλά, αν πρόκειται για γονόρροια με επιπλοκές ή μειωμένη ευαισθησία στα αντιβιοτικά, διενεργούνται δύο καλλιέργειες με μεσοδιάστημα μίας εβδομάδας.

Αν η θεραπεία ξεκίνησε πριν από το αποτέλεσμα της καλλιέργειας και το αντιβιόγραμμα, καθώς και σε αντίσταση στις κινολόνες, χορηγείται κεφτριαξόνη ενέσιμη 0,25 g ενδομυϊκά.

Παρατηρείται μία γρήγορη ανάπτυξη ανθεκτικότητας και η ασθένεια γίνεται όλο και περισσότερο δυσθεράπευτη. Χωρίς έτοιμο αντιβιόγραμμα η ασθένεια πρέπει να θεωρείται (και να αντιμετωπίζεται) ως ανθεκτική στις κινολόνες.

Υποχρεωτική δήλωση σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Πάντα πρέπει να εξασφαλίζεται επανεκτίμηση ως μέρος παρακολούθησης της εξέλιξης της νόσου.

Ίσως χρειαστεί παραπομπή σε αφροδισιολόγο ή συμβουλευτική επικοινωνία με λοιμωξιολόγο/ δερματολόγο εξαιτίας αυξανόμενου προβλήματος ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών γονοκόκκου για παρακολούθηση και του σεξουαλικού συντρόφου! Δεν κυκλοφορεί διαθέσιμο εμβόλιο.

Εμβάθυνση

Οδηγία για θεραπεία μη επιπλεγμένης γονόρροιας_18.12.2020

 

Φαρμακευτική αγωγή


Aζιθρομυκίνη.

Κεφιξίμη.

Κεφτριαξόνη.

Οφλοξασίνη.

Προβενεσίδη.

Σιπροφλοξασίνη.

Σπεκτινομυκίνη.

[1]  Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και τη Θεραπεία των Λοιμώξεων, Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, ΚΕΕΛΠΝΟ, Έκδοση 2015. 
Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2021