Αιμάτωμα, Μώλωπας

ICD-10: Τ00

Αιτία

Άγνωστη, τραυματισμός, φάρμακα (ΑΣΟ, ΜΣΑΦ, ΝΟΑΚ, ασενοκουμαρόλη/ ή βαρφαρίνη, κορτιζόνη), θρομβοκυτταροπενία, ρήξεις αγγείων λόγω ηλικίας, κακοήθη νοσήματα αίματος, ηπατική νόσος, διαταραχή της πηκτικότητας, σύνδρομο Ehlers-Danlos (κληρονομική ευθραυστότητα των αγγείων κ.ά. των εσωτερικών οργάνων).

 

Διερεύνηση

Ιστορικό αιμορραγίας: Κληρονομικότητα, μώλωπες, ρινορραγία, ουλορραγία, μυϊκή αιμορραγία, αίμαρθρο, αιμορραγία διάρκειας πάνω των πέντε ωρών μετά από εξαγωγή δοντιού, αιμορραγία μετά από εγχείρηση, λήψη αίματος λόγω εγχείρησης, μεγάλες εμμηνορρυσίες, παθολογική αιμορραγία μετά από τοκετό, φάρμακα (συμπεριλαμβάνονται τα σκευάσματα-ΑΣΟ, καθώς και οι κορτιζονούχες αλοιφές.

Οι τελευταίες μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες δερματικές αιμορραγίες μετά από συνεχή χρήση!).

 

Εργαστηριακός έλεγχος: Hb, χρόνος ροής, αιμοπετάλια, λευκοκύτταρα, τύπος λευκών, ALAT, ALP, γGT, APTT, PK, ινωδογόνο.

 

Θεραπεία

Αν πρόκειται απλώς για μικρούς, επιφανειακούς μώλωπες, απουσία κληρονομικότητας από το ιστορικό και φυσιολογικά αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αξιολόγησης, δε χρειάζεται επιπλέον διερεύνηση. Τα επιφανειακά αιματώματα είναι συνηθισμένα σε ηλικιωμένα άτομα εξαιτίας από διαρρηγμένα αγγεία.

 

Αν ο αριθμός των αιμοπεταλίων είναι χαμηλός, διενεργείται αιματολογικός έλεγχος.

Αν το PK είναι υψηλό, σκεφτείτε ηπατική βλάβη.

Σε χαμηλό χρόνο ροής μπαίνει αρχικά η υποψία ότι ευθύνονται τα αναλγητικά ή αντιφλεγμονώδη φάρμακα.

 

Σε υποψία συνδρόμου Cushing διενεργείται έλεγχος της κορτιζόνης ούρων μετά από συλλογή τους για τουλάχιστον δύο εικοσιτετράωρα. Συχνά συνδυάζεται με δοκιμασία καταστολής με δεξαμεθαζόνη (Δισκία δεξαμεθαζόνης 1 mg στις 22.00, κορτιζόλη-πλάσματος στις 08:00 το επόμενο πρωί. Αν>50, είναι πιθανή η ύπαρξη νόσου Cushing).

 

Αν στο ιστορικό διαπιστωθεί αξιοσημείωτη αιμορραγία ή υπάρχει κληρονομικότητα, πρέπει να συμβουλευτείτε αιματολόγο, ακόμη και αν οι εργαστηριακές εξετάσεις αξιολόγησης είναι φυσιολογικές.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019