Αντιπηκτική αγωγή – 3. Διάφορα αντιπηκτικά ΝΟΑΚ: (Αντιπηκτικά απευθείας από το στόμα, DOA)

Τα νεότερα σκευάσματα (π.χ. ΝΟΑΚ – New Oral AntiCoagulants), δαβιγατράνη, ριβαροξαβάνη και απιξαμπάνη αποτελούν εναλλακτικές λύσεις αντί για τη χορήγηση βαρφαρίνης (ή ασενοκουμαρόλης).

 

Το κύριο πλεονέκτημά τους είναι ότι δεν απαιτείται παρακολούθηση του INR.

 

Υπάρχει διαθέσιμο αντίδοτο, όσο αφορά τη δαβιγατράνη (η ιδαρουσιζουμάμπη).

 

Όσο αφορά γενικά τη δράση τους, τα παραπάνω νέα σκευάσματα δρουν τουλάχιστον το ίδιο αποτελεσματικά, όσο και η βαρφαρίνη (ασενοκουμαρόλη).

 

Η αρχή, που ισχύει, είναι ότι γενικά δε συστήνεται αντικατάσταση της βαρφαρίνης (ή ασενοκουμαρόλης) σε κάποιο από αυτά, όταν η αγωγή με βαρφαρίνη (ή ασενοκουμαρόλη) λειτουργεί ικανοποιητικά.

 

Τα σκευάσματα αυτά έχουν λάβει έγκριση ως προληπτική αγωγή κατά των ΑΕΕ και γενικά των εμβολών κατά τη θεραπευτική αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής, όπως και στην πρόληψη του φλεβικού θρομβοεμβολισμού μετά από εκλεκτική αρθροπλαστική του ισχίου και του γονάτου και στη θεραπευτική αντιμετώπιση του φλεβικού θρομβοεμβολισμού (ΕΒΦΘ και πνευμονική εμβολή), αλλά παρόλα αυτά όχι ως προληπτική αγωγή σε μηχανικές καρδιακές βαλβίδες.

 

Η χορήγηση ριβαροξαβάνης και απιξαμπάνης ξεκινάει χωρίς ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους [ΧΜΒ] (ίσως έναρξη με τη μισή δόση), ενώ η δαβιγατράνη συνδυάζεται με ηπαρίνες ΧΜΒ.

 

Το ενδεχόμενο χορήγησης ΝΟΑΚ εξετάζεται σε νέους ασθενείς, κυρίως όταν πρόκειται για ασθενείς με πολλά φάρμακα, τα οποία αλληλεπιδρούν με τη βαρφαρίνη (ή την ασενοκουμαρόλη ) και στα οποία οι ασθενείς δυσκολεύονται να συμμορφωθούν στη διενέργεια συχνών ελέγχων, σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη βαρφαρίνη.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ, γιατί η δαβιγατράνη περιέχει την ίδια χρωστική ουσία με τη βαρφαρίνη, όπως και σε ασθενείς, στους οποίους παρά τη συνεπή τους συμμόρφωση δεν επιτυγχάνονται σταθερές τιμές (INR) με την αγωγή της βαρφαρίνης (ή ασενοκουμαρόλης!

 

Κατά την έναρξη χορήγησης ΝΟΑΚ λαμβάνεται υπόψη το ότι:

– Προκαλείται μεγαλύτερη δυσπεψία με τη δαβιγατράνη από ό,τι με διάφορα άλλα σκευάσματα, γι’ αυτό να αποφεύγεται σε ιστορικό έλκους. Υπάρχει διαθέσιμο αντίδοτο.

 

– Η απιξαμπάνη χορηγείται σε δόση 5 mg x2 ως κανονική δόση με μικρότερη επίδραση στη νεφρική λειτουργία από ό,τι τα διάφορα ΝΟΑΚ (μπορεί να χορηγείται σε άτομα με eGFR>15 mL/λεπτό και γενικά > 30 mL/λεπτό).

 

– Η ριβαροξαβάνη χορηγείται μία φορά την ημέρα και γενικά x2.

 

– Αποφύγετε τη συγχορήγηση ΑΣΟ, υψηλός κίνδυνος αιμορραγίας.

 

Κατά την αλλαγή από βαρφαρίνη διακόπτεται η θεραπευτική αγωγή για διάρκεια δύο εικοσιτετραώρων και γίνεται έλεγχος του INR.

 

Αν το INR< 2.0, χορηγείται κάποιο από τα νέα σκευάσματα.

 

Τα ΝΟΑΚ είναι ακριβότερα από τη βαρφαρίνη (και την ασενοκουμαρόλη), αλλά σαφώς η χορήγησή τους συμφέρει οικονομικά από την πλευρά του κοινωνικού συμφέροντος και του συμφέροντος του ασθενή.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019