Βλάβες από τρύπημα (βελονών), Αιματογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα

ICD-10: T80

Ορισμός

Τρύπημα από σύριγγα, κακώσεις από κόψιμο, πιτσίλισμα στο στόμα ή το μάτι στο νοσηλευτικό προσωπικό σε περιπτώσεις με υποψία αιματογενούς μετάδοσης.

 

Διερεύνηση

Αμέσως:

Εργαστηριακή εξέταση προσωπικού (‘’κατευθείαν εργαστηριακός έλεγχος’’): HbsAg, anti-HBs, anti-HIV.

 

Εξέταση του ασθενή (μετά από το συμβάν): HbsAg, anti-HCV, anti-HIV.

Ζητήστε αποτέλεσμα διαμέσου τηλεφώνου μέσα σε 48 ώρες.

 

Παρακολούθηση:

Σε υποψία αιματογενούς μετάδοσης από άγνωστο άτομο ακολουθεί έλεγχος των HbsAg, anti-HCV και anti-HIV μετά από 3 και αντίστοιχα 6 μήνες.

 

Θεραπεία

Σε πιτσίλισμα γίνεται απολύμανση του δέρματος με αλκοολούχο διάλυμα 70%.

Σε πιτσίλισμα του ματιού ακολουθεί πλύση με άφθονο νερό ή ισότονο αλατούχο διάλυμα (φυσιολογικό ορό).

 

Σε τσίμπημα/ κάκωση από κόψιμο γίνεται εμβολιασμός του προσωπικού αμέσως (=μέσα σε 48 ώρες):

Ένεση εμβολίου κατά της ηπατίτιδας Β, ενδομυϊκά στο βραχίονα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα γρήγορης ανοσοποίησης την 0, 2η και αντίστοιχα 6η εβδομάδα (ωστόσο δεν αφορά άτομο, το οποίο διαθέτει κατά τα δύο τελευταία έτη βεβαιωμένη αύξηση του τίτλου anti-HBs>100 IU/L).

 

Σε θετικό αποτέλεσμα HbsAg, όσο αφορά τον ασθενή, επικοινωνήστε με την κλινική λοιμωδών σχετικά με χορήγηση ανοσοσφαιρίνης κατά της ηπατίτιδας Β.

Επανεκτίμηση με βάση το επίπεδο του τίτλου μετά από 3 και 6 μήνες.

Αν το HbsAg του ασθενή είναι αρνητικό, ολοκληρώστε τον εμβολιασμό κατά της ηπατίτιδας Β, εφόσον αυτός έχει ξεκινήσει με επανάληψη σε 1 και αντίστοιχα 6 μήνες. Επανεκτιμήστε με έλεγχο του anti-HBs μετά από 6 εβδομάδες, αφού έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός.

 

Αν το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων του ασθενή είναι θετικό, όσο αφορά την ηπατίτιδα C, προχωρήστε σε επανεκτίμηση με έλεγχο του anti-HCV στο προσωπικό μετά από 3 και αντίστοιχα 6 μήνες.

Αν το αποτέλεσμα της εξέτασης αίματος του ασθενή είναι θετικό για HIV, επικοινωνήστε με την κλινική λοιμωδών. Συστήνεται επανέλεγχος του προσωπικού μετά από 3 και αντίστοιχα 6 μήνες.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019