Θρομβοκυττάρωση

ICD-10: D75.2

Ορισμός

Συγκέντρωση αιμοπεταλίων πλάσματος, PLT, πάνω από 600 x109/L.

Ιδιοπαθής θρομβοκυττάρωση: Τιμή αιμοπεταλίων μόνιμα> 450 x109/L και χωρίς σημεία δευτεροπαθούς θρομβοκυττάρωσης.

 

Αιτίες

Συχνότερα δευτεροπαθής λόγω λοίμωξης, φλεγμονής, αιμορραγίας, τραυματισμού/ εγχείρησης, σωματικής καταπόνησης, αντιδραστικά μετά από θρομβοπενία εξαιτίας κατάχρησης αλκοόλ, κακοήθεια ή σπληνεκτομή.

Επίσης εκδηλώνεται ως πρωτοπαθής ιδιοπαθής θρομβοκυττάρωση, για την οποία δεν έχει βρεθεί κάποια αιτία.

 

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα απουσιάζουν στους περισσότερους ασθενείς.

Ωστόσο μερικές φορές εκδηλώνεται κεφαλαλγία, αίσθηση κεντρίσματος και πόνος στα δάκτυλα των ποδιών, των χεριών και του προσώπου.

Επίσης ζάλη. Αυξημένος κίνδυνος θρομβώσεων.

Η πρωτοπαθής θρομβοκυττάρωση συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο θρομβώσεων, τόσο φλεβικών, όσο και αρτηριακών.

 

Διερεύνηση

Hb, αιμοπετάλια, λευκοκύτταρα, τύπος, Ht, ΤΚΕ, CRP, Fe-ορ, φερριτίνη-ορ, χρόνος ροής, στερνική παρακέντηση.

 

Θεραπεία

Επείγουσα παραπομπή στην παθολογική κλινική.

Σε τιμή αιμοπεταλίων (PLT) πάνω από 1500 x109/L σημαίνει αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας.

Σε PLT πάνω από 1000 x 109/L υπάρχει επιπλέον και αυξημένος κίνδυνος θρομβοεμβολής. Γι’ αυτό συστήνεται να συμβουλευτείτε αιματολόγο. Παρομοίως επικοινωνία με αιματολόγο σε αυξημένη τιμή PLT + Hb πάνω από 150 [15 g/dL] + Ht πάνω από 48.

Γενικά η θεραπεία πρέπει να στοχεύει στην κύρια νόσο.

Σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με PLT 1000-1500 x 109/L και φυσιολογικό χρόνο ροής μπορεί να χορηγηθεί θεραπευτικά ΑΣΟ 75 mg x1 κατά τη διάρκεια της αναμονής για επιπλέον διερεύνηση σε αιματολογική κλινική.

Σε αιματολογική κλινική ερωτηματικό για τη χορήγηση ΑΣΟ ή ασενοκουμαρόλης (βαρφαρίνης), καθώς και θεραπεία καταστολής του μυελού των οστών με στόχο τιμή PLT<400 x109/L.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019