Θρόμβωση φλεβών βραχίονα

ICD-10: I80

Αιτίες

Μονότονη εργασία με το χέρι (συνηθισμένη αιτία σε νέα άτομα και γενικά σε υγιείς, π.χ. μετά από προπόνηση με βάρη, παίξιμο πιάνου, καλάμια ψαρέματος), κάταγμα κλείδας, κάκωση ώμου, υποδόρια φλεβική οδό, κακοήθεια ή άγνωστη αιτία.

Οι θρομβώσεις συχνότερα εντοπίζονται σε στενωμένο πέρασμα της υποκλείδιας φλέβας μεταξύ της κλείδας και της πρώτης πλευράς.

 

Συμπτώματα-αντικειμενική εξέταση

Μονόπλευρο οίδημα χεριού-άκρου χεριού με έντονη διαγραφή των αγγείων του ώμου και του πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος της ίδιας πλευράς.

Αποχρωματισμός του άνω άκρου περιφερειακά, καθώς και αίσθημα βάρους και πόνου.

 

Διαφορική διάγνωση

Ερυσίπελας, φλεγμονή μυός, λεμφοίδημα.

 

Διερεύνηση

Αν η τιμή D-Dimer είναι χαμηλή, δεν υπάρχει πιθανότητα θρόμβωσης. Υπερηχογράφημα ή φλεβογραφία ή ΑΤ. Αν συγχρόνως διαπιστώνεται νευρολογική επίδραση, συστήνεται επιπλέον διερεύνηση, όσο αφορά υποψία συνδρόμου θωρακικής εξόδου.

 

Θεραπεία

Ξεκινάει η χορήγηση ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους (ΧΜΒ), όπως δαλτεπαρίνης, τινζαπαρίνης, ενοξαπαρίνης, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΦ.

Συγχρόνως ξεκινάει η χορήγηση ασενοκουμαρόλης (ή βαρφαρίνης), ενώ η χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους διακόπτεται, μόλις η τιμή του INR πέσει τουλάχιστον στο 2,0.

Εναλλακτικά μπορεί να χορηγηθεί κάποιος παράγοντας ΝΟΑΚ.

Η απιξαμπάνη και η ριβαροξαμπάνη μπορούν να χορηγηθούν χωρίς ηπαρίνες ΧΜΒ.

Η χορήγηση δαβιγατράνης συνδυάζεται με ηπαρίνη ΧΜΒ.

Η θεραπευτική χορήγηση ασενοκουμαρόλης (ή βαρφαρίνης)-/ΝΟΑΚ συνιστάται για διάρκεια 3-5 μηνών.

 

Φαρμακευτική αγωγή

Απιξαμπάνη.

Ασενοκουμαρόλη (ή Βαρφαρίνη).

Δαβιγατράνη.

Ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους ΧΜΒ: Δαλτεπαρίνη | Τινζαπαρίνη | Ενοξαπαρίνη.

Ριβαροξαμπάνη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019