Λεμφαγγειίτιδα

ICD-10: L03

Ορισμός

Φλεγμονή των λεμφαγγείων.

 

Αιτίες

Στρεπτοκοκκική ή σταφυλοκοκκική λοίμωξη πληγής, αποστήματος στο δέρμα ή σε μαλακά μόρια. Μεσοδακτύλια καντιντιασική λοίμωξη.

 

Συμπτώματα

Ερυθρές γραμμώσεις δέρματος, συχνά κοντά σε μία πληγή ή απόστημα.

Ενδεχομένως αύξηση θερμοκρασίας.

Οι ερυθρές γραμμώσεις του δέρματος αποτελούν διευρυμένα αγγεία δευτεροπαθώς στα διεσταλμένα λεμφαγγεία και δεν είναι σημείο λοίμωξης αιμοφόρων αγγείων/σήψης.

Αρχικά διάχυτες ενοχλήσεις/ καθόλου ενοχλήσεις εκτός από τις γραμμώσεις του δέρματος.

Σιγά σιγά αύξηση θερμοκρασίας και περιοχικές αδενίτιδες. Κίνδυνος σήψης.

 

Διάγνωση

Κλινική.

 

Διαφορική διάγνωση

Θρομβοφλεβίτιδα (σ’ αυτήν την περίπτωση μπορεί να ψηλαφηθεί μια χαρακτηριστική ευαίσθητη ‘’σκληρία’’ σε επιφανειακή φλέβα).

 

Διερεύνηση

Ψηλάφηση περιοχικών αδένων, ενδεχομένως CRP.

 

Θεραπεία

Φαινοξυμεθυλοπενικιλίνη 1 g x 3 για 10 ημέρες.

Σε λοίμωξη ‘’εν τω βάθει’’ πληγής κλοξακιλίνη 1 g x 3 για 10 ημέρες.

Στα αποστήματα γίνεται διατομή και ακινητοποίηση του προσβλημένου μέρους του σώματος.

 

Φαρμακευτική αγωγή

Ερυθρομυκίνη.

Φαινοξυμεθυλοπενικιλίνη.

Κλοξακιλίνη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019