Λευκοκυττάρωση

ICD-10: D72.8

Ορισμός

Συγκέντρωση λευκοκυττάρων πλάσματος (WBC) > 11 x109/L.

Κλινικά αυξάνεται συχνότερα ο αριθμός των ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων.

 

Αιτίες

Ήπια αύξηση των WBC (11 – 30 x 109/L): Καπνιστές, σωματική ή ψυχική καταπόνηση, σπληνεκτομή, θεραπεία με κορτιζόνη, – λίθιο ή –ΜΣΑΦ.

 

Μέτρια αύξηση WBC (30-50 x 109/L): Λοίμωξη, φλεγμονή, κακοήθεια αίματος.

 

Σοβαρή αύξηση WBC (πάνω από 50 x 109/L): Οξεία ή χρόνια λευχαιμία.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ, Λευχαιμοειδείς αντιδράσεις, όπως π.χ. λοίμωξη και κακοήθεια, μπορούν να εκδηλωθούν με WBC>50!

 

Διερεύνηση

Η διερεύνηση κατευθύνεται από το ιστορικό και την αντικειμενική εξέταση.

Η διενέργεια επαναλαμβανόμενων εξετάσεων είναι σημαντική (κύτταρα με σύντομη διάρκεια ζωής), Hb, λευκοκύτταρα, αιμοπετάλια, diff/plott, ΤΚΕ, CRP. Να χρησιμοποιείτε απόλυτους αριθμούς, όχι ποσοστό τοις εκατό.

Απόλυτη λεμφοκυττάρωση. Εξετάστε το ενδεχόμενο χρόνιας λεμφογενούς λευχαιμίας.

 

Θεραπεία

Στοχεύει στην αιτία της λευκοκυττάρωσης.

Αύξηση-WBC σε συνδυασμό με στρες ομαλοποιείται αυτόματα μερικές ώρες μετά την απουσία του αιτιολογικού παράγοντα του στρες.

Σε επίμονη λευκοκυττάρωση: Συμβουλευτείτε αιματολόγο.

Κατά κανόνα με τον ανοσοφαινότυπο του αίματος μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ κλωνικών και αντιδραστικών διαταραχών.

 

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019