Άλγος: Ορισμός/ Εισαγωγή

Σύντομη περίληψη της παραγράφου της θεραπείας:

 

Οξύς αλγαισθητικός πόνος:

* Παρακεταμόλη ως βάση της θεραπείας.

* ΜΣΑΦ ως εναλλακτικό φάρμακο ή πρόσθετο.

* Σκευάσματα μορφίνης πρωταρχικά σε πολύ ισχυρό πόνο. Παρακεταμόλη ως βάση της θεραπείας.

 

Μακροχρόνιος αλγαισθητικός πόνος: (όχι καρκινικός πόνος).

* Ανάλυση του πόνου αλγαισθητικής-/νευραλγικής-/φλεγμονώδους φύσεως. Ψυχοκοινωνική επιβάρυνση;

* Δώστε την ερμηνεία του πόνου.

Παρακινήστε τον ασθενή να συμμετέχει/ Αξιοποιήστε τα μέσα, που διαθέτει ο ασθενής, για να διαχειριστείτε την κατάσταση.

* Συχνά τα φάρμακα δεν προσφέρουν καθοριστικό όφελος μεμονωμένα στην πρόγνωση/ τη λειτουργικότητα.

* Παρακεταμόλη ως φαρμακευτική βασική θεραπεία.

* ΜΣΑΦ, όταν χρειαστεί ως πρόσθετο σκεύασμα σε συμμετοχή φλεγμονώδους διεργασίας.

* Σκευάσματα μορφίνης σε χαμηλή δόση, π.χ. σε ισχυρό πόνο οστεοαρθρίτιδας, συμπίεση σπονδύλου κ.ά.

* Ίσως επικοινωνία με ψυχολόγο σχετικά με την αντιμετώπιση του πόνου.

 

Νευραλγικά στοιχεία σε μακροχρόνιο πόνο:

* Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά – αμιτριπτυλίνη.

* Αντιεπιληπτικά π.χ. γκαμπαπεντίνη.

* Αντικαταθλιπτικά SNRI, όπως ντουλοξετίνη.

* Τοπική θεραπεία, όταν χρειάζεται σε οριοθετημένη επώδυνη δερματική επιφάνεια.

* Αντιμετώπιση από καταρτισμένη σε σχετικά θέματα ομάδα υγειονομικού προσωπικού ιδιαίτερα σε χρόνιες/ μακρόχρονες καταστάσεις πόνου.

 

 

Ορισμός  /Εισαγωγή

Πόνος είναι:

Μία δυσάρεστη αισθητική και συναισθηματική εμπειρία, που σχετίζεται με κάκωση ιστού ή προσδιορίζεται από όρο τέτοιου είδους κάκωσης.

Μία εμπειρία συναισθηματικής φύσης τόσο σωματικά, όσο και ψυχικά.

 

Όλος ο πόνος επηρεάζεται από την εμπειρία του πόνου.

Εξ ορισμού το συναισθηματικό στοιχείο συνεπάγεται ότι ένα άτομο πάσχει από πόνο, αν το άτομο αυτό νιώθει ότι πονάει!

 

Αλγαισθητικός πόνος:

Όταν έχουν ενεργοποιηθεί τα αισθητήρια όργανα, συχνότερα σε ιστική κάκωση.

* Οξύς αλγαισθητικός πόνος: Π.χ. χτύπημα στον αντίχειρα, μετεγχειρητικά, εγκαυματική βλάβη.

* Αλγαισθητικός πόνος μακράς διάρκειας: Πόνος > 3 μήνες. Π.χ. ινομυαλγία, ΡΑ, οστεοαρθρίτδα, καρκίνος.

 

Ιδιοπαθής πόνος:

Όπως ο αλγαισθητικός πόνος μακράς διάρκειας, αλλά με δυσχέρεια προσδιορισμού της προέλευσης του πόνου, πιθανόν ευαισθητοποίηση.

Παλιότερα συχνά δηλωνόταν με τον όρο Ψυχογενής πόνος και Σωματόμορφη διαταραχή πόνου.

 

Νευρογενής πόνος:

Επίδραση των νευρικών ινών από αισθητηριακή διαταραχή τουλάχιστον ενός από τα ακόλουθα: Αφή, ψύχος, θερμότητα, πόνος. Π.χ. ερπητικός πόνος, νευραλγία τριδύμου.

 

Γενικές αρχές θεραπείας:

 

Εστιάστε στο είδος του πόνου αντί για τη διάγνωση.

 

Κάθε είδος πόνου αντιμετωπίζεται θεραπευτικά ειδικά σύμφωνα με τα παρακάτω.

 

Θεραπεύστε εντελώς το συγκεκριμένο είδος πόνου και αξιολογήστε πριν από την αλλαγή της θεραπείας.

 

Κάνετε τακτικά ανάλυση και αξιολόγηση του πόνου μεταξύ άλλων με τη βοήθεια της κλίμακας πόνου-VAS.

 

Θεραπεία

Φαρμακευτική αγωγή στο κεφάλαιο του Πόνου

Αναλγητικά.

Παρακεταμόλη: Αναβράζοντα δισκία/ Αναβράζοντα κοκκία/ Διάλυμα πόσιμων σταγόνων/ Δισκία/ Δισκία διασπειρόμενα στο στόμα/ Πόσιμο διάλυμα/ Πόσιμο εναιώρημα/ Σιρόπι/ Υπόθετα.

Παρακεταμόλη + ήπιο οπιοειδές: Αναβράζοντα δισκία/ Δισκία/ Υπόθετα Παρακεταμόλης + Κωδεῒνης.

 

Αντιεμετικά.

Αντιισταμινικά: Μεκλοζίνη | Προμεθαζίνη.

Νευροληπτικά: Αλοπεριδόλη.

 

Αντιεπιληπτικά.

Γκαμπαπεντίνη | Καρβαμαζεπίνη | Πρεγκαμπαλίνη.

 

Αντικαταθλιπτικά, αναλγητικά.

SNRI: Ντουλοξετίνη | Βενλαφαξίνη.

Τρικυκλικά: Αμιτριπτυλίνη | Κλομιπραμίνη.

Τετρακυκλικά: Μαπροτιλίνη.

 

Αναλγητικές κρέμες.

Καψαϊκίνη: Κρέμα Capser | Δερματικό επίθεμα Qutenza

Λιδοκαῒνη: Κρέμα Emla | Έμπλαστρο Versatis.

 

Προφύλαξη από την επίμονη δυσκοιλιότητα.

Μακρογόλη.

Πικοθειικό νάτριο.

 

Ισχυρά οπιούχα, βραχείας δράσης.

Βουπρενορφίνη:

Φαιντανύλη: Υπογλώσσια δισκίο Abstral | Τροχίσκος Actiq | Διαδερμικό έμπλαστρο Fentanyl | Ρινικό εκνέφωμα Instanyl.

 

Ισχυρά οπιούχα, μακράς διάρκειας δράσης.

Μορφίνη.

Φαιντανύλη: Διαδερμικό έμπλαστρο 72-ωρών φαιντανύλης.

 

Ελαφριά οπιούχα.

Τραμαδόλη.

 

ΜΣΑΦ.

Μακράς διάρκειας δράσης: Ναβουμετόνη | Τενοξικάμη.

Μέσης διάρκειας δράσης: Ιβουπροφαίνη | Ναπροξένη.

ΜΣΑΦ (Αναστολείς-Cox2): Ετορικοξίμπη | Σελεκοξίμπη.

 

 

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019