Σωματόμορφη διαταραχή πόνου

ICD-10: F45.4

Από την κωδικοποίηση των διαγνώσεων κ.ά., που θεωρούνται αρμοδιότητα της ψυχιατρικής, μαθαίνουμε όλο και περισσότερο ότι η συγκεκριμένη μορφή πόνου ανήκει στην κατηγορία του Ιδιοπαθούς πόνου, που αφορά τις περιπτώσεις, στις οποίες δεν είναι δυνατή η ερμηνεία της αρχικής προέλευσης.

Όλο και περισσότερο γίνεται αποδεκτό ότι η βάση αυτού του πόνου αποτελείται από μία κεντρική ευαισθητοποίηση και όλο και συχνότερα υπάρχει μία αρχική οργανική εξήγηση.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019