Δύσπνοια, Αναπνευστική δυσχέρεια, Αίσθημα έλλειψης του αέρα

ICD-10: R06

Αιτία

Φυσιολογική δύσπνοια:

Σε προσπάθεια, σε μεγάλο υψόμετρο, λόγω κακής φυσικής κατάστασης.

Παροξυσμική δύσπνοια:

Καρδιακή ανεπάρκεια, παροξυσμικές αρρυθμίες, πνευμονική νόσος, εκείνη που συνυπάρχει με στοιχεία ψυχογενούς υπεραερισμού.

Αεροφόρες οδοί και πνεύμονες (με βάση την ανατομική σειρά):

Στένωση των άνω αεροφόρων οδών, λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα (croup), σπασμωδική λαρυγγίτιδα (pseudocroup), όγκοι, ξένα σώματα, σπασμός της επιγλωττίδας, στένωση τραχείας, βρογχοκήλη, ανεύρυσμα αορτής, όγκοι του μεσοθωρακίου, καρκίνος του πνεύμονα, φυματίωση ή υπολειμματικές βλάβες μετά από αντιφυματική θεραπεία, αδένωμα, περικαρδιακό υγρό, απόφραξη των αεροφόρων οδών, άσθμα, Χ.Α.Π., εμφύσημα, πνευμονία, πνευμονική εμβολή, πνευμοθώρακας, πλευρίτιδα, πνευμονική υπέρταση, πνευμονική ίνωση.

Καρδιακές νόσοι:

Καρδιακή ανεπάρκεια, στηθάγχη, έμφραγμα μυοκαρδίου, καρδιακός επιπωματισμός, ταχυαρρυθμίες, βαλβιδικές νόσοι, πνευμονικό οίδημα.

Διάφορα άλλα αίτια:

Αναιμία, παχυσαρκία, αναπνευστική δυσλειτουργία (βλέπε το υποκεφάλαιο πιο πάνω), υποθυρεοειδισμός, πάρεση του διαφράγματος, διαβητική οξέωση, ουραιμία, δηλητηρίαση, εγκεφαλικός όγκος, εγκεφαλίτιδα, ΣΕΛ, σαρκοείδωση, σκληροδερμία, νόσοι της ΣΣ με κύφωση, νόσοι του μυϊκού ιστού, ΡΑ, νευρολογική νόσος, νεφρική ή ηπατική νόσος, κακοήθεια (μπορεί και να εντοπίζεται έξω από το πνευμονικό παρέγχυμα).

Θεραπεία

Αιτιολογική.

Βλέπε το αντίστοιχο κεφάλαιο.

 

Σύμφωνα με τη δική μας επαγγελματική εμπειρία:


Η πάρεση του διαφράγματος μπορεί να επιβεβαιωθεί με τη φλουοροσκοπία θώρακα. Ζητήστε από τον ασθενή να κάνει 5 σύντομες ρινικές εισπνοές (με συμμετοχή του διαφράγματος).

Αν οι βοηθητικοί μύες αναλαμβάνουν επιτυχώς τη λειτουργία, υποκρύπτεται διαφραγματική δυσλειτουργία.

Η πάρεση υποχωρεί σε 4-8 εβδομάδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ασθενής πρέπει να αποφεύγει την κολύμβηση, μέχρι να υποχωρήσει η πάρεση, αφού το περιεχόμενο του στομάχου ασκεί πίεση στο θώρακα!

(Dr Medin. Göteborg).

 

Σύμφωνα με τη δική μας επαγγελματική εμπειρία:


Παροξυσμική νυχτερινή δύσπνοια (με ή χωρίς βήχα):

Σκέψου σε νέο άτομο το άσθμα

και σε μεγαλύτερες ηλικίες την καρδιακή ανεπάρκεια

(Βέβαια το Βρογχικό Άσθμα μπορεί να υπάρχει παρόλα αυτά και σε μεγαλύτερες ηλικίες).

Δεν είναι τυχαίο ότι την Καρδιακή Ανεπάρκεια οι παλιοί Σουηδοί Ιατροί την ονόμαζαν Astma Cardiale.


(Αργύρης Αργυρίου. Γενικός-Οικογενειακός Ιατρός. Καβάλα).
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2020