Εμβολιασμοί ενηλίκων

Σχετικά με τον εμβολιασμό ενηλίκων μπορείτε να ανατρέξετε στον παρακάτω σύνδεσμο, που παραπέμπει στο ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2018-2019:

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%A42465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%9C9%CE%A7?inline=true

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 1970