Ιογενής κροτωνογενής εγκεφαλίτιδα, Λοίμωξη-TBE

ICD-10: A84.1

Ορισμός

‘’Tick Born Encephalitis’’, ιογενής εγκεφαλίτιδα, που μεταδίδεται με κρότωνες.

 

Αιτίες

Λοίμωξη, που μεταδίδεται με κρότωνες (φλαβοϊός).

 

Συμπτώματα/ Αντικειμενική εξέταση

Χρόνος επώασης 1-2 εβδομάδες (έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία και 2-28 ημέρες).

 

Ένα ποσοστό (περίπου 25%) αναρρώνουν μετά από μερικές εβδομάδες, άλλοι υποφέρουν από νοητικές λειτουργικές βλάβες για πολλά χρόνια, ορισμένοι προσβάλλονται από συμπτώματα, που επιμένουν με πάρεση σπονδυλικών νεύρων.

Η εξέλιξη της λοίμωξης παρουσιάζει δύο φάσεις:

 

1η φάση:

Εικόνα παρόμοια με εκείνη της γρίπης με προσωρινό μη ειδικό πυρετό και πόνο στο σώμα για μερικές ημέρες.

Απουσιάζουν συμπτώματα του αναπνευστικού.

Στα παιδιά η συμπτωματολογία είναι ήπια.

Κατά κανόνα, όσο μεγαλύτερης ηλικίας είναι το άτομο, τόσο χειρότερα είναι τα συμπτώματα.

 

2η φάση:

Μετά από 1-3 εβδομάδες στο 25% των ατόμων με τη λοίμωξη εκδηλώνεται συμμετοχή του ΚΝΣ:

 

Μηνιγγίτιδα/ μηνιγγοεγκεφαλίτιδα συνήθως με ήπια συμπτώματα συμπεριλαμβανομένης πυρετικής κίνησης.

Το 10% περίπου προσβάλλονται από βαριά νόσηση με έκπτωση του επιπέδου συνείδησης, ίσως ενοχλήσεις από το αναπνευστικό, παρέσεις στην περιοχή της ωμικής ζώνης και νευρολογικά ελλείμματα (κυρίως αταξία, βλεφαρόπτωση, πάρεση οφθαλμικών μυών, διπλωπία, διαταραχές ομιλίας, πάρεση φάρυγγα).

Στη μετέπειτα πορεία παρουσιάζεται συχνά μία εικόνα, που περιλαμβάνει κόπωση, κεφαλαλγία, διαταραχές συγκέντρωσης, διαταραχές μνήμης, συναισθηματική αστάθεια, τρόμο, διαταραχές ισορροπίας.

 

Μακροχρόνια (πολυετή/ μόνιμα) νευροψυχιατρικά συμπτώματα (διαταραχές μνήμης-συγκέντρωσης και μεταβολές προσωπικότητας) εκδηλώνονται στις μισές περίπου των περιπτώσεων, μόνιμες παρέσεις σε μυελίτιδα στο 5% περίπου.

Μόνιμες νευρολογικές βλάβες σε παιδιά (<7 ετών) είναι πολύ σπάνιες.

 

Διερεύνηση

Η ανίχνευση IgG και IgM στο ορό (ή το νωτιαίο υγρό σε εμβολιασμένο ασθενή ή ξαφνικά) κατά της ΤΒΕ μπορεί να γίνει κατά κανόνα 1-3 εβδομάδες μετά από την έναρξη της νόσου (κατά κανόνα θετική, όταν εκδηλώνονται συμπτώματα από το ΚΝΣ).

Σε αμφιβολία γίνεται επανεκτίμηση με νέα εργαστηριακή εξέταση μετά από 2 εβδομάδες.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ, oι υψηλοί τίτλοι μπορεί να παραμείνουν μέχρι και 8 μήνες μετά από τον εμβολιασμό!

 

Λευκοκυττάρωση, υψηλή CRP και ΤΚΕ στη 2η φάση με έντονη συμπτωματολογία.

Ο έλεγχος για ανεύρεση αντισωμάτων κατά της ΤΒΕ στα υγρά συμπεριλαμβάνεται στη διερεύνηση της μηνιγγοεγκεφαλίτιδας.

Η δήλωση του νοσήματος είναι υποχρεωτική.

 

Διαφορική διάγνωση

1η φάση:

Άλλοι ιοί, ερλιχίωση, μπορέλια.

 

2η φάση:

Σε ορώδη μηνιγγίτιδα, απλό έρπητα από ιό-τύπου ΙΙ.

Σε μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, απλός έρπης τύπου Ι και αντίστοιχα ανεμοβλογιά, μπορέλια.

 

Θεραπεία

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία.

Σε περιπτώσεις με έντονα συμπτώματα παραπομπή σε νοσοκομείο.

Επανεκτιμήστε για την εξέλιξη της νόσου, μεγάλος χρόνος ανάρρωσης.

Πολλά άτομα παρουσιάζουν συμπτώματα, που παραμένουν σύμφωνα με τα παραπάνω.

Η μηνιγγοεγκεφαλίτιδα συμπεριλαμβάνεται στα νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας από μεταδοτικά νοσήματα.

 

Προληπτικά να χρησιμοποιούνται στενά ρούχα σε περιβάλλον με ψηλά χόρτα και δασώδες.

Σκευάσματα, που δε χρειάζονται συνταγή κατά τσιμπημάτων από έντομα, μειώνουν τον κίνδυνο τσιμπήματος από κρότωνα.

Να γίνεται έλεγχος για τυχόν κρότωνες μετά από περιπάτους στη φύση.

Κάνετε ντους!

Ο κρότωνας απομακρύνεται με λαβίδα.

Τραβήξτε κατευθείαν προς τα έξω, μην περιστρέψετε.

Η πληγή ξεπλένεται με σκευάσματα απολύμανσης ή με σαπούνι και νερό.

 

Εμβολιασμός με αδρανοποιημένο ιό-ΤΒΕ σε 3 δόσεις, όπου η βασική ανοσοποίηση συνεπάγεται ότι οι πρώτες δόσεις χορηγούνται με μεσοδιάστημα 1-3 μηνών (κατάλληλη περίοδος είναι από Μάρτιο-Απρίλιο).

Η τρίτη δόση Encepur χορηγείται μετά από 9-12 μήνες.

Η τρίτη δόση του FSME-immun χορηγείται μετά από 5-12 μήνες.

Η αναμνηστική δόση (= 4η δόση) και των δύο εμβολίων χορηγείται μετά από 3 έτη.

 

Στη συνέχεια αναμνηστική δόση (Encepur) κάθε 5ο έτος σε ηλικίες 12-49 ετών.

Σε άτομα μεγαλύτερα των 49 ετών χορηγείται αναμνηστική δόση κάθε 3ο έτος.

Επιπλέον αναμνηστική δόση μετά από την 4η δόση (του FSME-immun) χορηγείται κάθε 3ο – 5ο έτος στις ηλικίες < 60 ετών, σε άτομα > 60 ετών κάθε 3ο έτος.

 

Τα εμβόλια προσφέρουν μία ικανοποιητική προφύλαξη (98%).

Μετά από τη δεύτερη δόση μπορεί να γίνει αλλαγή μεταξύ των διαφορετικών εμβολίων.

 

Για ταχεία βασική ανοσοποίηση χορηγείται Encepur τις ημέρες: 0, 7η και 21η.

Αυτό το σχήμα παρέχει ανοσιακή απάντηση από την 21η ημέρα μέχρι και 12-18 μήνες, ενώ μετά από αυτό μπορεί να χορηγηθεί η πρώτη αναμνηστική δόση.

Γρήγορος βασικός εμβολιασμός συνιστάται σε μη εμβολιασμένα άτομα με διαμονή σε ενδημικές περιοχές.

 

Για τον παιδικό εμβολιασμό  ισχύει το ίδιο σχήμα με εκείνο των ενηλίκων.

Συνιστάται εμβολιασμός σε παιδιά από την ηλικία του 1 έτους σε περιοχές ενδημικές για ΤΒΕ.

Προηγούμενη λοίμωξη-ΤΒΕ προσφέρει ισόβια ανοσία.

 

Εμβάθυνση:

http://www.keelpno.gr.

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

Εμβόλιο: Encepur/ Encepur παιδικό.

Εμβόλιο: FSME-IMMUN.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019