Μυκοπλασματική πνευμονία

ICD-10: J18.-P

Αιτία

Μυκόπλασμα της πνευμονίας.

Πρόκειται για βακτηρίδια χωρίς κυτταρικό τοίχωμα.

 

Συμπτώματα

Χρόνος επώασης 2-3 εβδομάδες.

Αρχικά συμπτώματα, παρόμοια με της γρίπης με φαρυγγίτιδα.

Ξηρός βήχας, μέτριος πυρετός, κεφαλαλγία.

Συχνά παρόμοια συμπτώματα υπάρχουν και στον περίγυρο.

 

Τα συμπτώματα αυξάνουν σε ένταση βαθμιαία στη διάρκεια 1 ως 2 εβδομάδων (αντίθετα από ό,τι συμβαίνει στην πνευμονιοκοκκική πνευμονία).

Προσβάλλει όλες τις ηλικίες.

Γενικά η εξέλιξη είναι ήπια με αυτόματη ίαση.

Η βαριά κλινική εικόνα εκδηλώνεται με πολυαρθρίτιδα και προσβολή των νεύρων, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η περιφερική νευροπάθεια και η μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

 

Διαφορική διάγνωση

Πνευμονία από χλαμύδια (TWAR). Παρόμοια κλινική εικόνα.

 

Διερεύνηση

Ιστορικό, ακρόαση και ενδεχομένως α/α πνευμόνων.

Ανιχνεύεται με μέθοδο – PCR. Η ΤΚΕ μπορεί να είναι μόνο ελαφρώς αυξημένη.

Τα λευκοκύτταρα είναι φυσιολογικά μέχρι ελαφρώς αυξημένα.

Η ορολογική εξέταση είναι θετική μόνο στο 30-40% των περιπτώσεων.

Μέγιστη αύξηση της IgM παρουσιάζεται 2-4 εβδομάδες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων.

Οι κρυοσφαιρίνες (η κοινή ταχύτητα καθίζησης [ΤΚΕ] σε ψυγείο στους +4°C, είναι θετική κατά την ανάπτυξη του ιζήματος) εμφανίζονται στο 50% περίπου των περιπτώσεων.

Το θετικό αποτέλεσμα δεν αρκεί, για να θεωρηθεί το μυκόπλασμα ως αίτιο.

 

Θεραπεία

Σε όλους σχεδόν τους ασθενείς παρατηρείται αυτόματη ίαση.

Όταν είναι επηρεασμένη η γενική κατάσταση ή η νόσος παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα συστήνεται χορήγηση αντιβιοτικού.

 

Ενήλικες [1]:

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΦ (2014) οι νεότερες μακρολίδες προσφέρουν κάλυψη από Mycoplasma pneumoniae.

Επιλογή (με βάση τη σειρά, που αναφέρονται):

Αζιθρομυκίνη, 500 mg x1 p.o. ή

κλαριθρομυκίνη 500 mg x2 p.o. ή

κλαριθρομυκίνη 1000 mg x1 p.o.για 7-10 ημέρες.

Να αποφεύγεται η χορήγηση αντιβιοτικών ως θεραπεία σε βρογχίτιδες, που προκλήθηκαν από μυκόπλασμα.

 

Παιδιά [1]:

Σε πνευμονία (το Mycoplasma pneumoniae συμπεριλαμβάνεται ως αιτία):

* Σε μικρά παιδιά (4μηνών – 4 ετών) με ήπια συμπτώματα και πιθανή ιογενή λοίμωξη δε χρειάζεται να χορηγούνται αντιβιοτικά.

* Σε παιδιά < 5 ετών → 1ης εκλογής αμοξυκιλίνη.

* Σε παιδιά ≥ 5 ετών → 1ης εκλογής μακρολίδη.

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

Αντιβιοτικά

Αζιθρομυκίνη.

Αμοξυκιλίνη.

Κλαριθρομυκίνη.

 

[1] Οι λοιμώξεις στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και η θεραπεία τους, ΕΟΦ, 2014.

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019