Πνευμοθώρακας

ICD-10: S27.0

Ορισμός

Αέρας στην υπεζωκοτική κοιλότητα, συχνότερα λόγω τραυματισμού ή αυτόματα.

 

Αιτία

Τραυματισμός της θωρακικής κοιλότητας, που συχνά επιπλέκεται με κάταγμα πλευράς.

Το τμήμα του οστού, που έχει υποστεί κάταγμα, εμβολίζει τον υπεζωκότα.

Σπάνια το τραύμα είναι ανοιχτό.

 

Ο αυτόματος πνευμοθώρακας συμβαίνει συνήθως σε νέους αδύνατους ψηλούς άντρες.

Μπορεί να συνυπάρχουν συγγενείς διαμαρτίες των πνευμόνων.

 

Συμπτώματα

Τυπικό έντονο θωρακικό άλγος (συχνά με αιφνίδια έναρξη) και δύσπνοια.

Μερικές φορές εκδηλώνεται μόνο με δύσπνοια και/ή βήχα.

 

Αντικειμενική εξέταση

Επιπόλαιες, γρήγορες αναπνοές, ενδεχομένως κυάνωση, ταχυκαρδία.

Κατά την ακρόαση διαπιστώνεται μείωση του αναπνευστικού ψιθυρίσματος στον προσβλημένο πνεύμονα.

Ενδεχομένως υποδόριο εμφύσημα (αίσθηση ‘‘κριγμού’’ στα δάκτυλα κατά την ψηλάφηση).

 

Διαφορική διάγνωση

Αιμοθώρακας, δηλαδή αίμα στην υπεζωκοτική κοιλότητα (μπορεί να συνυπάρχει με πνευμοθώρακα).

 

Διερεύνηση

Η διάγνωση τίθεται με την α/α πνευμόνων, η οποία μερικές φορές μπορεί να αποκαλύψει κάταγμα των πλευρών.

 

Θεραπεία

Σε υποψία πνευμοθώρακα απαιτείται διακομιδή του ασθενή στο νοσοκομείο για διερεύνηση.

Σε μικρό πνευμοθώρακα με ήπια συμπτώματα αρκεί η συντηρητική θεραπεία με αποφυγή έντονης φυσικής δραστηριότητας για μερικές εβδομάδες, καθώς και ακτινογραφικός έλεγχος, ώστε να επιβεβαιωθεί η εξάλειψη της στήλης (αέρα) του πνευμοθώρακα.

Σε πιο έντονα συμπτώματα και συλλογή αέρα απαιτείται αρχικά συσκευή Billow.

 

Η έντονη φυσική δραστηριότητα πρέπει να αποφεύγεται μέχρι και 2-3 εβδομάδες μετά την αφαίρεση της παροχέτευσης.

Η επιστροφή στην άθληση θα πρέπει να γίνεται με προοδευτική αύξηση, η φυσική δραστηριότητα πρέπει να επιβλέπεται.

 

Σε ταυτόχρονη ύπαρξη αιμοθώρακα η ανάρρωση ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο χρόνο.

Το κάταγμα των πλευρών (βλέπε το αντίστοιχο υποκεφάλαιο στο κεφάλαιο των μυοσκελετικών νόσων) συνήθως αποκαθίσταται, όταν ολοκληρωθεί η επάνοδος στις συνήθεις δραστηριότητες.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019