Πληροφορίες για την υγειονομική περίθαλψη των παιδιών

Το σημαντικότερο έργο του παιδιατρικού τμήματος του κέντρου υγείας είναι η προάσπιση της υγείας, της ασφάλειας και της ανάπτυξης του παιδιού. Αυτό επιτυγχάνεται με διάφορες μορφές συνεχούς υγειονομικού ελέγχου, προληπτικής εργασίας και ενίσχυσης του γονεϊκού ρόλου.

 

Το ΠΚΥ είναι υπεύθυνο για όλα τα παιδιά ηλικίας 0-6 ετών.

 

Οι επισκέψεις στο παιδιατρικό τμήμα του κέντρου υγείας (ΠΚΥ) και οι επισκέψεις στο σπίτι, καθώς και οι εμβολιασμοί σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών, γίνονται με πρωτοβουλία των γονέων και παρέχονται δωρεάν.

 

Ο ιατρικός έλεγχος διενεργείται στην ηλικία των 4 εβδομάδων, των 6 και 12 μηνών. Οι ιατρικοί έλεγχοι, που παλιότερα γίνονταν στην ηλικία των 18 μηνών, καθώς και των 5 ετών, έχουν αντικατασταθεί από εξέταση, την οποία διενεργεί νοσηλεύτρια.

Ο τελευταίος γενικός ιατρικός έλεγχος πραγματοποιείται, όταν το παιδί ξεκινήσει το σχολείο στην ηλικία των 6 ετών.

 

Το κάθε παιδί μπορεί να χρειαστεί εξέταση από γιατρό και περισσότερες φορές. Σε κάθε νομαρχία/ διοικητική υγειονομική περιφέρεια (ΔΥΠΕ) αντιστοιχεί ένας ειδικός παιδίατρος, ο οποίος είναι ο αρμόδιος για το σύνολο της παιδιατρικής περίθαλψης και για τη συνεχιζόμενη κατάρτιση πάνω σε θέματα, που την αφορούν.

 

Η ομάδα του παιδιατρικού τμήματος του κέντρου υγείας περιλαμβάνει μία νοσηλεύτρια, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο, τον υπεύθυνο γιατρό της παιδιατρικής περίθαλψης (γενικό γιατρό ή παιδίατρο), τη μαία και τον ψυχολόγο της παιδιατρικής περίθαλψης και ένα διαιτολόγο.

 

Υπάρχουν διαθέσιμα εγχειρίδια, που περιγράφουν τη μεθοδολογία της λειτουργίας της παιδιατρικής υγειονομικής περίθαλψης και χρησιμοποιούνται σήμερα σε μεγάλο βαθμό σε όλη τη χώρα. Μπορεί να υπάρχουν και εγχειρίδια σε τοπικό επίπεδο.

 

Η παιδιατρική υγειονομική περίθαλψη έχει ως αρμοδιότητα, εκτός από τις υποχρεώσεις ιατρικής περίθαλψης, αν διαπιστώνει τυχόν ’’κακοποίηση παιδιών’’, να αναλαμβάνει την αναφορά τέτοιων πράξεων στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019