Εξέταση πριν από την αγωνιστική περίοδο

Ορισμός

Εξέταση των αθλητών πριν από την αγωνιστική περίοδο.

Ο σκοπός είναι η διαπίστωση νοσημάτων και/ή τραυματισμών, που αποτελούν αντένδειξη για την άθληση.

Επίσης η ανεύρεση ατομικών αποκλίσεων, ώστε να αποφευχτεί τυχόν τραυματισμός ή επιδείνωση νόσου, να βελτιωθεί η απόδοση και επίσης να παρασχεθεί εκπαίδευση και καθοδήγηση στον κάθε αθλητή ξεχωριστά.

 

Αντικειμενική εξέταση

Ορθοπαιδική εκτίμηση πριν από την αγωνιστική περίοδο και τακτικά, όταν πρέπει.

Επιβάλλεται εκτίμηση της μυϊκής ισχύος και της κινητικότητας σε συσχέτιση με παλαιότερους τραυματισμούς και μυοσκελετικές ενοχλήσεις, ιδιαίτερα κατά το τελευταίο έτος.

Γίνεται εκτίμηση του κινδύνου τραυματισμού, καθώς και της ανάγκης για ατομική προπόνηση αύξησης της ισχύος- ή της κινητικότητας.

 

Ιατρική εκτίμηση πριν από την αγωνιστική περίοδο. Ο σκοπός είναι να:

  • Αναγνωριστούν άτομα με επικίνδυνες ιατρικώς (καρδιολογικές) καταστάσεις, που συνεπάγονται κίνδυνο σε συνδυασμό με το άθλημα, π.χ. υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια ή αορτική στένωση (βλέπε στο υποκεφάλαιο Αθλητική καρδιά),
  • Αναγνωριστούν άτομα με λιγότερο επικίνδυνες, αλλά εντούτοις σημαντικές καταστάσεις, όπως το άσθμα κόπωσης ή η υπέρταση,
  • Γίνει εκπαίδευση στην πρόληψη των τραυματισμών, ενυδάτωση, διατροφή, προπόνηση πώς να ενεργούν στις λοιμώξεις κ.ά.

 

Η ιατρική εκτίμηση περιλαμβάνει ατομικό ιστορικό, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η κληρονομικότητα και τα συμπτώματα (λιποθύμησε σε προσπάθεια;), κλινική εξέταση, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η πίεση του αίματος, οι σφύξεις και η ακρόαση της καρδιάς, καθώς και ΗΚΓ/μα-ηρεμίας 12-απαγωγών (έστω και σαν ΗΚΓ/μα αναφοράς).

 

Σε ασυνήθιστα συμπτώματα/ ευρήματα συνιστάται επικοινωνία με ιατρό έμπειρο στην αθλητική καρδιολογία για τυχόν αναγκαιότητα συνέχισης της διερεύνησης, που περιλαμβάνει, π.χ. υπερηχογράφημα καρδιάς, δοκιμασία μέγιστης κόπωσης ή ΗΚΓ/μα μακράς διάρκειας.

 

Εξετάσεις ρουτίνας δε συστήνονται φυσιολογικά σε υγιείς, ασυμπτωματικούς αθλητές. Ωστόσο εξετάσεις για έλεγχο αναιμίας σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας επιβάλλεται να διενεργούνται ως ρουτίνα: Hb, Σίδηρος-ορού, TIBC και φερριτίνη-ορού. (βλέπε το υποκεφάλαιο Αναιμία και αθλητισμός.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019