Ρήξη μυός στο μηρό

ICD-10: M 62.1 F

Συμπτώματα

Αιφνίδιο, στιγμιαίο ισχυρό οξύ άλγος, ‘‘σαν μαχαιριά’‘.

Θεραπεία

Εφαρμογή ισχυρού ελαστικού πιεστικού επιδέσμου (ο επίδεσμος εφαρμόζεται με παρατεταμένη πίεση στο 75% σε υψηλή ανάρροπη θέση, οπωσδήποτε 30 εκατοστά πάνω από το επίπεδο της καρδιάς για 15-20 λεπτά, ώστε να αποφευχτεί η αιμορραγία).

Μετά απ’ αυτό εφαρμογή ελαστικού συμπιεστικού επιδέσμου, ο οποίος παραμένει για 1-4 ημέρες, αποκατάσταση με τη μορφή προοδευτικά αυξανόμενης προπόνησης ισχύος για μεγάλο χρονικό διάστημα διάρκειας 3-4 μηνών πριν από την επάνοδο σε πλήρη δραστηριότητα.

Σπάνια επέμβαση. Ποτέ δεν αρκεί μόνο η ανάπαυση.
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019