Έκζεμα

Ορισμός

Συνοπτική ονομασία μίας ομάδας μη μεταδοτικών δερματικών νοσημάτων με κνησμώδη, χρόνια επαναλαμβανόμενη φλεγμονή στις πάνω δερματικές στοιβάδες και τον τραυματισμένο δερματικό φραγμό.

 

Αιτίες

Σε ορισμένες μορφές εκζέματος (π.χ. έκζεμα εξ επαφής) η αιτία είναι κατά κύριο λόγο εξωγενής, ενώ άλλες μορφές εκζέματος προέρχονται από κατά βάση ενδογενείς παράγοντες (π.χ. υποστατικό έκζεμα).

Συχνά παίζουν ρόλο τόσο οι εξωγενείς, όσο και οι ενδογενείς παράγοντες (π.χ. ατοπικό έκζεμα).

 

Συμπτώματα

Οξύ έκζεμα:

Κνησμώδες, ερυθρό, οιδηματώδες, εξιδρωματικό δέρμα με οζίδια και μικρές φυσαλίδες.

Το χρόνιο έκζεμα χαρακτηρίζεται από περισσότερη ξηρότητα, απολέπιση και σχισμές του δέρματος.

 

Θεραπεία

Βλέπε το ιδιαίτερο κεφάλαιο Θεραπεία εκζέματος, καθώς και στο αντίστοιχο υποκεφάλαιο για τον κάθε τύπο εκζέματος παρακάτω.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019