Έλκος ποδιού και άκρου ποδιού – Έλκος σε γαγγραινώδες πυόδερμα

Ορισμός

Σπάνιος τύπος χρονίζουσας πληγής με φλεγμονώδη χείλη τύπου μελικηρήθρας.

 

Αιτία

Άγνωστη.

Υπερεκπροσωπείται σε ασθενείς με φλεγμονώδη εντερική νόσο, ΡΑ, οξεία λευχαμία.

Μερικές φορές ξεκινάει μετά από τραύμα, άλλες φορές εκδηλώνεται αυτόματα.

 

Συμπτώματα

Σχετικά γρήγορη προοδευτική αύξηση κολλώδους πληγής, η οποία κατά ένα μέρος καλύπτεται από επιθήλιο, ‘‘παρόμοια εικόνα με κηρήθρα’‘.

Περιβάλλεται από ιστό κυανέρυθρης απόχρωσης, χείλη σαν μελικηρήθρα.

Συνήθως εντοπίζεται στην περιοχή της κνήμης, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλες περιοχές, ενώ μερικές φορές σχετίζεται με εγχειρητικές ουλές.

Συχνά επώδυνο.

 

Διαφορική διάγνωση

Έλκος αγγειίτιδας, έλκος εξαιτίας αρτηριακής ανεπάρκειας, λοιμώδες έλκος.

 

Διερεύνηση

Κλινική:

Αποκλείστε άλλες αιτίες με βιοψία και μέτρηση πίεσης αστραγάλου.

 

Ιστορικό:

ΡΑ; Φλεγμονώδης εντερική νόσος;

 

Εργαστηριακός έλεγχος:

Εξετάσεις ρουτίνας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ΤΚΕ, CRP, τύπος λευκών, ΑΝΑ, RF, anti-CCP, ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών. α/α πνευμόνων.

Διάφορες άλλες αιτίες μπορούν να αποκλειστούν με τη βοήθεια βιοψίας.

Η παθολογοανατομική εξέταση είναι μη-ειδική.

Ενδεχομένως πίεση σφυρού (αστραγάλου).

 

Θεραπεία

Θεραπεία της υποκείμενης νόσου.

Παραπομπή σε δερματολογική κλινική για θεραπευτική χορήγηση -στεροειδών, -σαλαζοπυρίνης/ή –κυκλοσπορίνης.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019