Έλκος ποδιού και άκρου ποδιού – Έλκος αγγειίτιδας

Ορισμός

Δερματική αντίδραση, η οποία προκαλείται από φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων του δέρματος.

Μερικές φορές ακόμη και συμμετοχή αιμοφόρων αγγείων του νεφρού και/ή του γαστρεντερικού σωλήνα.

 

Αιτία

Συνήθως ανοσολογικής προέλευσης.

Οι ρευματοπαθείς αποτελούν την πλειοψηφία των ατόμων, στα οποία εκδηλώνεται.

Σύμπλοκο αντιγόνου/ αντισώματος ή κυτταροτοξικά κύτταρα εναποτίθενται στο αγγειακό τοίχωμα και προκαλούν φλεγμονή/νέκρωση.

 

Εκλυτικοί παράγοντες μπορεί να είναι φάρμακα, λοιμώξεις (ιός, βακτηρίδιο) ή τραυματισμός αγγείου.

Συνήθως είναι δύσκολο να διαπιστωθεί το αλλεργιογόνο.

 

Αντικειμενική εξέταση

Συχνά οξεία έναρξη αμφοτερόπλευρης συμμετρικής ψηλαφητής πορφύρας (νεκρώσεις παρόμοιες με εικόνα φυσιγγίου).

Ενδεχομένως πομφόλυγες, μετά μικρές σκουρόχρωμες ως μαύρες επώδυνες εξελκώσεις.

Εφελκίδες με οξέα χείλη.

Συνήθως εκδηλώνεται ένα φάσμα διαφορετικών δερματικών βλαβών στον ίδιο ασθενή, τόσο πορφύρα, όσο και ψηλαφητή πορφύρα, δημιουργία φυσαλίδων και πληγής.

Οι βλάβες συνήθως αναπτύσσονται αμφοτερόπλευρα στην περιοχή των κνημών, κάποιες φορές πιο εκτεταμένες και επίσης στους μηρούς, τα άνω άκρα και σε άλλες περισσότερες περιοχές.

Μερικές φορές συνοδεύεται από αιματουρία και κοιλιαλγίες.

Εκδηλώνεται σε όλες τις ηλικίες.

 

Διερεύνηση

Κλινική.

Παραπομπή σε ρευματολόγο;

Ή σε δερματολογική κλινική;

Λοίμωξη; (Στρεπτόκοκκοι; Μπορέλια; Ηπατίτιδα; Ουρολοίμωξη;)

Κακοήθεια;

Αλλεργική αγγειίτιδα σε άλλα όργανα;

 

Εργαστηριακός έλεγχος:

Hb, TKE, CRP, ASAT, ALAT, γGT, Κρεατινίνη, Hb-ούρων, νιτρώδη-ούρων, λευκά-ούρων, λεύκωμα-ούρων, F-Hb x 3.

Ενδεχομένως δοκιμασία αγγειίτιδας (ANCA-πλ.), ίσως ορολογικός έλεγχος μπορέλια.

 

Βιοψία για παθολογοανατομική διάγνωση.

 

Θεραπεία

Ανάπαυση.

Ίσως χρειαστεί θεραπεία λοίμωξης, εναλλακτικά διακοπή του πιθανού ως εκλυτικού παράγοντα φαρμάκου.

Σε προοδευτικά αυξανόμενα συμπτώματα γίνεται παραπομπή σε δερματολογική κλινική.

Αν υπάρχουν σημεία νεφρικής επίδρασης, παραπομπή σε νεφρολογική κλινική.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019