Έλκος ποδιού και άκρου ποδιού – (χρόνιο)

ICD-10: L97

Ειδική θεραπεία για τον κάθε τύπο πληγής σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

 

Γενικά ισχύει:

Ξέπλυμα και καθαρισμός της πληγής μπορεί να γίνει με χλιαρό νερό βρύσης.

Αποστειρωμένος φυσιολογικός ορός χρησιμοποιείται κατ’ εξαίρεση, π.χ. σε πολύ βαθιές πληγές, οι οποίες εισχωρούν σε περιοχές, που θεωρείται ότι πρέπει να είναι αποστειρωμένες, εσωτερικά όργανα, σκελετό, αρθρώσεις κτλ.

 

Μηχανικός καθαρισμός με ψαλίδι και λαβίδα, μέχρι να φτάσετε σε υγιή ιστό (να προκληθεί αιμορραγία).

Αυτό απαιτεί να έχει προηγηθεί τοπική αναισθησία με κρέμα λιδοκαῒνης-πριλοκαῒνης (Emla) για τουλάχιστον 30 λεπτά (μέγιστη ποσότητα 10 mg κρέμας Emla/ ανά επίδεση) και, αν χρειαστεί, ακόμη και αναλγητικά από το στόμα.

Ιδιαίτερη προσοχή σε διαβητικούς!

Σε μία αποξηραμένη νέκρωση, που έχει μαυρίσει, δε χρειάζεται να γίνει κάτι, αλλά μπορείτε να εφαρμόσετε κυλινδρικό επίδεσμο ως προστασία.

 

Προσαρμόστε τη συχνότητα αλλαγής των επιδέσμων ανάλογα με το στάδιο επούλωσης της πληγής.

Συχνές αλλαγές επιδέσμου σε εξιδρωματικά έλκη, αραίωση των αλλαγών στο ελάχιστο, όταν η πληγή έχει γίνει πιο καθαρή και έχει αποξηρανθεί.

 

Καθαρές κοκκιωματώδεις πληγές αντιμετωπίζονται με επιδέσμους, που περιέχουν αλοιφή, όπως π.χ. Jelonet ή υδροκολλοειδή επιθέματα, όπως το DuoDerm.

 

Μετρίως εξιδρωματικές πληγές αντιμετωπίζονται με αφρώδες επίθεμα πολυουρεθάνης, όπως π.χ. Mepilex, ιδιαίτερα όταν το παρακείμενο δέρμα είναι ευαίσθητο.

 

Πληγές έντονα εξιδρωματικές αντιμετωπίζονται με υδροϊνώδη επιθέματα, όπως π.χ. Aquacel, Ligasano (στην κοιλότητα του έλκους).

Εναλλακτική λύση αποτελεί η χρήση διαλύματος υπερμαγγανικού καλίου (0,1% για κάλυψη x1 φορά σε διάρκεια μερικών ημερών, 3% με διάλυση 1 mL ανά λίτρο νερού για λουτρό 15 λεπτών 2-3 φορές/ εβδομάδα).

 

Νεκρωτικές ή επώδυνες πληγές με επικάλυψη ινώδους αντιμετωπίζεται με γέλη για έλκη, όπως Intrasite, Suprasorb G.

 

Δύσοσμες πληγές αντιμετωπίζονται με Carboflex.

 

Αποξηραμένες νεκρώσεις αντιμετωπίζονται με ξηρά επιθέματα.

 

Το δέρμα γύρω από την πληγή σε εξιδρωματικές πληγές προφυλάσσεται, ώστε να αποφεύγεται η διαβροχή και η δημιουργία νέων πληγών.

Χρησιμοποιήστε αλοιφή ψευδαργύρου (π.χ. αλοιφή ψευδαργύρου Natusan), αλοιφή διμεθικόνης-οξειδίου ψευδαργύρου ή την κοινή βαζελίνη γύρω από τα χείλη της πληγής.

Το Cavilon No Sting αποτελεί μεμβράνη δερματικού φραγμού, που είναι αποτελεσματική για διάρκεια μερικών ημερών.

 

Το οίδημα αντιμετωπίζεται, ώστε να μειωθεί η εξίδρωση από την πληγή και η διαβροχή των χειλέων της πληγής.

 

Το έκζεμα αντιμετωπίζεται με κρέμα/αλοιφή στεροειδών κατηγορίας ΙΙ-ΙΙΙ.

Παραπέμψτε σε δερματολογική κλινική για δοκιμασία σε υποψία αλλεργικού εκζέματος εξ επαφής.

 

Υπερκοκκιώδης ιστός (‘‘πληθώρα σάρκας’‘) αντιμετωπίζεται με αλλαγή του επιθέματος και χρήση κάποιου ευάερου επιδέσμου.

 

Κλινικά σημεία φλεγμονής αποτελούν ένδειξη θεραπευτικής χορήγησης αντιβιοτικών από το στόμα μετά από καλλιέργεια βακτηρίων.

Επομένως μη χορηγείτε αντιβιοτικά ‘‘μόνο’‘, γιατί η πληγή έχει επιμολυνθεί από βακτηρίδια.

Αυτό συμβαίνει στις περισσότερες πληγές!

Βλέπε επίσης το υποκεφάλαιο ‘‘Επιμόλυνση έλκους’‘.

 

Σε ορισμένες δερματολογικές κλινικές στη Σουηδία χρησιμοποιούνται κάμπιες για καθαρισμό πληγών, οι οποίες είναι δυσθεράπευτες και/ή επιμολυσμένες.

 

Οι τραυματικές πληγές χρειάζονται φροντίδα με πιεστική επίδεση (όπως συμβαίνει στα φλεβικά έλκη).

 

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εφαρμογής του ‘’ιατρικού μελιού’’ σε πληγές, που έχουν επιμολυνθεί ή δύσοσμες (οι επουλωτικές ιδιότητες του μελιού είναι γνωστές από την αρχαιότητα).

Θεραπεία

Ειδική θεραπεία για τον κάθε τύπο πληγής σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

 

Γενικά ισχύει:

Ξέπλυμα και καθαρισμός της πληγής μπορεί να γίνει με χλιαρό νερό βρύσης.

Αποστειρωμένος φυσιολογικός ορός χρησιμοποιείται κατ’ εξαίρεση, π.χ. σε πολύ βαθιές πληγές, οι οποίες εισχωρούν σε περιοχές, που θεωρείται ότι πρέπει να είναι αποστειρωμένες, εσωτερικά όργανα, σκελετό, αρθρώσεις κτλ.

 

Μηχανικός καθαρισμός με ψαλίδι και λαβίδα, μέχρι να φτάσετε σε υγιή ιστό (να προκληθεί αιμορραγία).

Αυτό απαιτεί να έχει προηγηθεί τοπική αναισθησία με κρέμα λιδοκαῒνης-πριλοκαῒνης (Emla) για τουλάχιστον 30 λεπτά (μέγιστη ποσότητα 10 mg κρέμας Emla/ ανά επίδεση) και, αν χρειαστεί, ακόμη και αναλγητικά από το στόμα.

Ιδιαίτερη προσοχή σε διαβητικούς!

Σε μία αποξηραμένη νέκρωση, που έχει μαυρίσει, δε χρειάζεται να γίνει κάτι, αλλά μπορείτε να εφαρμόσετε κυλινδρικό επίδεσμο ως προστασία.

 

Προσαρμόστε τη συχνότητα αλλαγής των επιδέσμων ανάλογα με το στάδιο επούλωσης της πληγής.

Συχνές αλλαγές επιδέσμου σε εξιδρωματικά έλκη, αραίωση των αλλαγών στο ελάχιστο, όταν η πληγή έχει γίνει πιο καθαρή και έχει αποξηρανθεί.

 

Καθαρές κοκκιωματώδεις πληγές αντιμετωπίζονται με επιδέσμους, που περιέχουν αλοιφή, όπως π.χ. Jelonet ή υδροκολλοειδή επιθέματα, όπως το DuoDerm.

 

Μετρίως εξιδρωματικές πληγές αντιμετωπίζονται με αφρώδες επίθεμα πολυουρεθάνης, όπως π.χ. Mepilex, ιδιαίτερα όταν το παρακείμενο δέρμα είναι ευαίσθητο.

 

Πληγές έντονα εξιδρωματικές αντιμετωπίζονται με υδροϊνώδη επιθέματα, όπως π.χ. Aquacel, Ligasano (στην κοιλότητα του έλκους).

Εναλλακτική λύση αποτελεί η χρήση διαλύματος υπερμαγγανικού καλίου (0,1% για κάλυψη x1 φορά σε διάρκεια μερικών ημερών, 3% με διάλυση 1 mL ανά λίτρο νερού για λουτρό 15 λεπτών 2-3 φορές/εβδομάδα).

 

Νεκρωτικές ή επώδυνες πληγές με επικάλυψη ινώδους αντιμετωπίζεται με γέλη για έλκη, όπως Intrasite, Suprasorb G.

 

Δύσοσμες πληγές αντιμετωπίζονται με Carboflex.

 

Αποξηραμένες νεκρώσεις αντιμετωπίζονται με ξηρά επιθέματα.

 

Το δέρμα γύρω από την πληγή σε εξιδρωματικές πληγές προφυλάσσεται, ώστε να αποφεύγεται η διαβροχή και η δημιουργία νέων πληγών.

Χρησιμοποιήστε αλοιφή ψευδαργύρου (π.χ. αλοιφή ψευδαργύρου Natusan), αλοιφή διμεθικόνης-οξειδίου ψευδαργύρου ή την κοινή βαζελίνη γύρω από τα χείλη της πληγής.

Το Cavilon No Sting αποτελεί μεμβράνη δερματικού φραγμού, που είναι αποτελεσματική για διάρκεια μερικών ημερών.

 

Το οίδημα αντιμετωπίζεται, ώστε να μειωθεί η εξίδρωση από την πληγή και η διαβροχή των χειλέων της πληγής.

 

Το έκζεμα αντιμετωπίζεται με κρέμα/αλοιφή στεροειδών κατηγορίας ΙΙ-ΙΙΙ.

Παραπέμψτε σε δερματολογική κλινική για δοκιμασία σε υποψία αλλεργικού εκζέματος εξ επαφής.

 

Υπερκοκκιώδης ιστός (‘‘πληθώρα σάρκας’‘) αντιμετωπίζεται με αλλαγή του επιθέματος και χρήση κάποιου ευάερου επιδέσμου.

 

Κλινικά σημεία φλεγμονής αποτελούν ένδειξη θεραπευτικής χορήγησης αντιβιοτικών από το στόμα μετά από καλλιέργεια βακτηρίων.

Επομένως μη χορηγείτε αντιβιοτικά ‘‘μόνο’‘, γιατί η πληγή έχει επιμολυνθεί από βακτηρίδια.

Αυτό συμβαίνει στις περισσότερες πληγές!

Βλέπε επίσης το υποκεφάλαιο ‘‘Επιμόλυνση έλκους’‘.

 

Σε ορισμένες δερματολογικές κλινικές στη Σουηδία χρησιμοποιούνται κάμπιες για καθαρισμό πληγών, οι οποίες είναι δυσθεράπευτες και/ή επιμολυσμένες.

 

Οι τραυματικές πληγές χρειάζονται φροντίδα με πιεστική επίδεση (όπως συμβαίνει στα φλεβικά έλκη).

 

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εφαρμογής του ‘’ιατρικού μελιού’’ σε πληγές, που έχουν επιμολυνθεί ή δύσοσμες (οι επουλωτικές ιδιότητες του μελιού είναι γνωστές από την αρχαιότητα).

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019