Δάγκωμα: Πιθανή μετάδοση λύσσας

Βλέπε:

http://www.loimoxeis.gr/

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και τη Θεραπεία των Λοιμώξεων

[κεφ. 14 – Λοιμώξεις δέρματος & μαλακών μορίων, Δήγμα από ζώο με πιθανή έκθεση στον ιό της λύσσας],

Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, Αθήνα 2015.

 

Εμβάθυνση

Διαδικασία απόκτησης εμβολίων: Τυφοειδούς, κίτρινου πυρετού, λύσσας, χολέρας.

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 1970