Εγκαυματικές βλάβες

ICD-10: T30

Αιτία

Έγκαυμα 1ου βαθμού μπορεί να προκληθεί από ήλιο,

2ου βαθμού από ζεμάτισμα με καυτό νερό και

3ου βαθμού μπορεί να προκληθεί μεταξύ άλλων από ηλεκτρισμό/ φωτιά.

 

Παρόμοιοι ιστικοί τραυματισμοί δημιουργούνται εξαιτίας χημικών ουσιών, ψύχους και ακτινοβολίας.

 

Αντικειμενική εξέταση

1ου βαθμού:

Ερυθρό δέρμα, ευαισθησία και οίδημα. Καυσαλγία.

 

2ου βαθμού:

Οίδημα και δημιουργία φυσαλίδων.

 

3ου βαθμού:

Νέκρωση με τραυματισμό όλων των στοιβάδων του δέρματος, δέρμα λευκό ή σε πιο σοβαρές περιπτώσεις απανθρακωμένο.

 

Θεραπεία

Απευθείας ενέργειες στον τόπο του ατυχήματος, όταν πρόκειται για εγκαυματικές βλάβες μικρότερης έκτασης:

Απομακρύνετε γρήγορα την αιτία τραυματισμού.

Καθαρίστε με δροσερό νερό την εγκαυματική περιοχή του δέρματος για 5-10 λεπτά, κάτι το οποίο ανακουφίζει από τον πόνο και μειώνει τη δημιουργία οιδήματος.

 

Εκτιμήστε το βάθος και την έκταση του εγκαύματος:

Παλάμη 1%.

Κεφαλή/άνω άκρο 9%,

πρόσθια επιφάνεια κορμού 18%,

πόδι 18%,

περιοχή γεννητικών οργάνων 1%.

 

Εγκαυματικές βλάβες με έκταση πάνω από 20% αποτελούν πάντα ένδειξη εισαγωγής σε νοσοκομείο.

 

Σε εγκαυματική βλάβη χεριού/ποδιού/πρωκτογεννητικής περιοχής/προσώπου/παιδιού πρέπει να γίνεται παραπομπή.

Σε σοβαρές εγκαυματικές βλάβες η διαχείριση του ασθενή πραγματοποιείται σε συνεργασία με κλινική πλαστικής χειρουργικής/ κλινική χειρουργικής παίδων.

Σε περισσότερο εκτεταμένες εγκαυματικές βλάβες ο ασθενής παραπέμπεται σε ειδικές μονάδες εγκαυμάτων-τραυματισμών μεγάλων νοσοκομείων.

 

* Εγκαυματική βλάβη 1ου βαθμού:

Συνήθως δεν απαιτείται καμία θεραπεία, εκτός ίσως από τοπική εφαρμογή στεροειδών για μερικές ημέρες, χορήγηση αναλγητικών επί πόνου. Θεραπεύεται σε διάστημα 1 εβδομάδας χωρίς δημιουργία ουλών.

 

* Εγκαυματική βλάβη 2ου βαθμού:

Συνήθως απαιτείται χορήγηση αναλγητικών, καθώς και τοπικής θεραπείας, η οποία αποσκοπεί στο να παρεμποδίσει την αφυδάτωση ή τη λοίμωξη της περιοχής της πληγής. Οι φυσαλίδες του εγκαύματος αποτελούν από μόνες τους μία κατάλληλη προφύλαξη για τον υποκείμενο ιστό, γιατί οι άθικτες φυσαλίδες μπορούν να παραμείνουν χωρίς επιπλέον ενέργειες, ενώ το μη-βιώσιμο δέρμα μπορεί να απομακρυνθεί προσεκτικά με εκτομή. Ως επίδεσμος προστασίας μπορεί να εφαρμοστεί επίθεμα με αλοιφή κοντά στην πληγή και πάνω από αυτόν να τοποθετηθούν αποστειρωμένα στεγνά επιθέματα, τα οποία σταθεροποιούνται με ελαστικό επίδεσμο. O επίδεσμος μπορεί να παραμείνει 4-5 εικοσιτετράωρα. Μετά αρκεί συχνά με αλλαγή του εξωτερικού επιδέσμου. Σε δευτεροπαθή λοίμωξη ξεκινήστε τη χορήγηση αντιβιοτικού από το στόμα, όπως π.χ. κλοξακιλίνης ή δικλοξακιλίνης. Καλλιέργεια, αν κριθεί απαραίτητο. Εξετάστε την ανάγκη προφύλαξης από τέτανο. Η επούλωση του τραύματος θα χρειαστεί 2-3 εβδομάδες. Το τραύμα μπορεί να επουλωθεί χωρίς ουλή, αλλά κάποιες φορές διαπιστώνεται διαταραχή της μελάγχρωσης και δημιουργία ουλής.

 

* Εγκαυματική βλάβη 3ου βαθμού:

Χρειάζεται παραπομπή, υψηλός κίνδυνος δευτεροπαθούς λοίμωξης, επέμβαση όσο πιο σύντομα γίνεται. Κατά τη διακομιδή σε νοσοκομείο η πληγή μπορεί να καλυφθεί με καθαρή πετσέτα χεριών.

Εγκαυματικές βλάβες κοντά στη μύτη/ το στόμα, καθώς και τα γεννητικά όργανα και τον πρωκτό εύκολα επιπλέκονται από λοιμώξεις.

Οι εγκαυματικές βλάβες στα πόδια/ κοντά στις αρθρώσεις μπορούν να προκαλέσουν κινητικούς περιορισμούς.

Συχνά απουσιάζει ο πόνος από το τραύμα, γιατί έχουν καταστραφεί οι υποδοχείς του πόνου του δέρματος.

 

Είναι σημαντική η διατήρηση υγρού και καθαρού περιβάλλοντος για άριστη επούλωση.

Συχνά η ισχυρή εξίδρωση εμποδίζει την εφαρμογή του αρχικού επιδέσμου στην πληγή, αλλά βελτιώνει την επούλωσή της και την κάνει λιγότερο επώδυνη.

Δε χορηγούνται αντιβιοτικά ως προφύλαξη.

Απαιτείται καλλιέργεια από την περιοχή της πληγής πριν από την έναρξη χορήγησης αντιβιοτικών.

Οι βλάβες, που έχουν επουλωθεί πρόσφατα, παρουσιάζουν ευαισθησία ακόμη και σε μικρότερους τραυματισμούς για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Να γίνεται επάλειψη με κρέμα, που διατηρεί την υγρασία της περιοχής.

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

Αναλγητικά

Παρακεταμόλη.

Παρακεταμόλη + Κωδεῒνη.

Τραμαδόλη.

 

Αντιβιοτικά

Δικλοξακιλίνη.

Κλοξακιλίνη.

 

Στεροειδή

Κατηγορίας ΙΙΙ: Μομεταζόνη.

 

Κατάλληλοι επίδεσμοι

Επίδεσμος για εγκαύματα.

 

Εμβάθυνση:

http://kdvm.gr/Media/Default/Pdf%20enotites/2.9.pdf

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019