Ηλεκτρο-υπερευαισθησία, ‘‘Ηλεκτρο-μαγνητική υπερευαισθησία’‘ (EHS)

ICD-10: R68.8 (=‘‘άλλα ειδικά γενικά συμπτώματα και σημεία νόσου’‘) + W90 (=‘‘έκθεση σε άλλες μη ιονίζουσες ακτινοβολίες’‘). Χρησιμοποιείται σε γενικά συμπτώματα, π.χ. στη διάγνωση ειδικών ενοχλήσεων: L29.8 (= κνησμός) + W90 εναλλακτικά L23.2 (=ερυθρότητα) + W90

Ορισμός

Μία κατάσταση, που έχει περιγραφεί κυρίως στη Σουηδία με συμπτώματα ιδιαίτερα στο πρόσωπο.

Μπορεί να εκδηλωθεί σε εργασία κοντά σε οθόνη ή άλλη ηλεκτρική εγκατάσταση, όπου ως αιτία θεωρείται το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.

 

Αιτιολογία

Άγνωστη.

Η διενέργεια διερευνήσεων με δοκιμασίες πρόκλησης δεν έχουν καταφέρει να αποδείξουν συσχέτιση ανάμεσα στα συμπτώματα και το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.

Οφείλεται στις αναλαμπές των λυχνιών φθορισμού και των οθονών των υπολογιστών;

Στον ξηρό ατμοσφαιρικό αέρα;

Σε πτητικές ουσίες του αέρα με προέλευση τα φωτοτυπικά μηχανήματα και τους υπολογιστές; Σε στρες; Σε φοβία οφειλόμενη σε τρόμο/ στρες προς τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις/ την εργασιακή κατάσταση, που οδηγούν σε ψυχοσωματικές εκδηλώσεις;

 

Πιθανόν πολλά από τα συμπτώματα να ερμηνεύονται με τα εξαρτημένα αντανακλαστικά του ΑΝΣ, δηλαδή αν κάποιος πιστεύει ότι επηρεάζεται από κάτι, τότε το σώμα υιοθετεί ως απάντηση την προσδοκώμενη αντίδραση.

Έχει διαπιστωθεί ότι ισχυροί παράγοντες κινδύνου είναι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα κακή υποστήριξη από συναδέλφους στην εργασία και/ή το διευθυντή, υψηλή εργασιακή καταπόνηση με χαμηλή ικανότητα αυτοελέγχου.

 

Έχει διαπιστωθεί ότι η ενεργοποίηση των μαστοκυττάρων επηρεάζεται από την ακτινοβολία των οθονών. Η κλινική σημασία αυτής της σχέσης παραμένει άγνωστη.

 

Συμπτώματα

Σχετικά με ευαισθησία σε οθόνες:

Ερυθρότητα προσώπου, αίσθημα ηλιακού εγκαύματος, αίσθημα κεντρίσματος, τάση και καύσος στο δέρμα του προσώπου.

Προσβάλλει πιο συχνά γυναίκες.

 

Σχετικά με ευαισθησία στο ηλεκτρικό ρεύμα:

Όπως πιο πάνω, αλλά επίσης γενικά συμπτώματα, όπως κόπωση, πονοκέφαλος, δυσχέρεια συγκέντρωσης, ζάλη, αίσθημα παλμών, ανησυχία, άγχος.

 

Η ‘‘αλλεργία στο ηλεκτρικό ρεύμα’‘ με τέτοια συμπτώματα παρουσιάζεται όλο και πιο σπάνια στις υγειονομικές υπηρεσίες.

 

Διαφορική διάγνωση

Ροδόχρους ακμή, σμηγματορροϊκό έκζεμα, ξηροδερμία, ερυθρότητα προσώπου, ακμή.

 

Θεραπεία

Αντιμετωπίστε τα συμπτώματα του ασθενή ως σοβαρά!

Ο/η ασθενής αισθάνεται αυτό που αισθάνεται!

Να γίνει εκτίμηση της σωματικής και ψυχικής κατάστασης.

Ενημερώστε τους σχετικά με τις θεωρίες ερμηνείας των συμπτωμάτων τους.

 

Μην εγκαταλείπετε τον ασθενή βιαστικά και προχωρήστε σε μέτρηση του μαγνητικού πεδίου.

Χρειάζεται μείωση της θερμοκρασίας δωματίου; (οδηγεί σε σχετικά υψηλότερη υγρασία.)

Χρειάζεται παραπομπή σε γιατρό ιατρικής της εργασίας;

 

Φροντίστε για επικοινωνία με ψυχολόγο, εστιάζοντας στην εικόνα αυτοεκτίμησης και το στρες (ιδιαίτερα η γνωσιακή θεραπεία μπορεί να είναι χρήσιμη κυρίως, όσο αφορά άτομα με ευαισθησία στο ηλεκτρικό ρεύμα).

Διαπιστώθηκε ότι στα άτομα με ευαισθησία στις οθόνες η πρόγνωση είναι καλή με μείωση των συμπτωμάτων και αυξημένη λειτουργικότητα στην εργασία τους.

Η πρόγνωση ‘‘στα άτομα με ευαισθησία στο ηλεκτρικό ρεύμα’‘ είναι σημαντικά χειρότερη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019