Ιδρωταδενίτιδα

ICD-10: L73

Ορισμός

Υποτροπιάζουσες φλεγμονές των αποκρινών αδένων.

 

Αιτία

Απόφραξη των εκφορητικών πόρων των ιδρωτοποιών αδένων. Άγνωστη αιτία. Υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το αν πρόκειται για κάποια μορφή ακμής (μερικές φορές αποκαλείται ανάστροφη ακμή).

 

Συμπτώματα

Ιδρωτοποιός αδένας, που φλεγμαίνει, φαίνεται σαν απόστημα. Συνήθως προσβάλλει τις μασχάλες/ τις βουβωνικές πτυχές/την πρωκτογεννητική περιοχή ή την περιοχή κάτω από το στήθος στις γυναίκες. Πιο συχνά σε παχύσαρκα άτομα. Είναι τυπική η εμφάνιση μακροφαγεσώρων στις περιοχές αυτές.

 

Διαφορική διάγνωση

Δοθιήνωση (απόστημα).

 

Θεραπεία

Είναι σημαντική η πρώιμη έναρξη της θεραπείας, ώστε να αποφευχτούν συριγγοποιήσεις.

Σε ήπιες περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί κλινδαμυκίνη ή κλοξακιλίνη.

Σε περιπτώσεις βαριάς υποτροπής γίνεται παραπομπή σε δερματολόγο.

Μερικές φορές μπορεί να επιχειρηθεί η ένεση τριαμσινολόνης 10 mg/mL, 0,3-0,5 mL στο κέντρο του αποστήματος, συχνά επιτυγχάνεται ανακούφιση.

Κάποιες φορές απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση.

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

Κλινδαμυκίνη.

Κλοξακιλίνη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019