Λεμφοκύτωμα από μπορέλια, Λεμφοκύτωμα καλόηθες

Ορισμός

Μία από τις τρεις πιθανές δερματικές εκδηλώσεις μετά από λοίμωξη από μπορέλια (οι υπόλοιπες είναι χρόνιο μεταναστευτικό ερύθημα, καθώς και χρόνια ατροφική ακροδερματίτιδα).

 

Αιτία

Λοίμωξη από μπορέλια.

 

Συμπτώματα

Οιδηματώδης και ερυθρός λοβός αυτιού (κυρίως σε παιδιά), οιδηματώδης και ερυθρή θηλαία άλως (σε ενήλικες), συχνά οιδηματώδεις περιοχικοί λεμφαδένες.

 

Διερεύνηση

Κατά κανόνα θετικός ορολογικός έλεγχος, σε αμφιβολία βιοψία.

 

Διαφορική διάγνωση

Όγκος μαστού (σε ενήλικες).

 

Θεραπεία

Σε ενήλικες δοξυκυκλίνη 100 mg x2, εναλλακτικά PcV 1g x3 για 2 εβδομάδες.

Σε παιδιά 8 ετών και μεγαλύτερα χορηγείται δοξυκυκλίνη 4 mg/ kg x1 από το στόμα για 2 εβδομάδες.

Σε παιδιά κάτω των 8 ετών χορηγείται αμοξυκιλίνη 15 mg/kg x3 από το στόμα.

 

Σε αλλεργία στην πενικιλίνη σε παιδιά κάτω των 8 ετών χορηγείται αζιθρομυκίνη 10 mg/kg x1 την 1η ημέρα, μετά 5 mg/ kg x1 από τη 2η – 5η ημέρα.

 

Τα συμπτώματα μπορούν να διαρκέσουν για μήνες μετά από τη θεραπεία.

 

Κλινικός επανέλεγχος μετά από 1-2 μήνες.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019