Παράρτημα δερματολογικών βλαβών. Εναιώρημα σκόνης ψευδαργύρου, Επίχρισμα

Ψυκτική δράση, χρησιμοποιείται σε, π.χ. κνησμώδες, εξιδρωματικό έκζεμα, σε ανεμοβλογιά.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019