Παράρτημα δερματολογικών βλαβών. Λυχνία (φως) Wood

Υπεριώδης ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος, που χρησιμοποιείται στην εξέταση των διαταραχών της μελάγχρωσης.

Ανιχνεύονται ορισμένοι μύκητες, καθώς και βακτήρια διαμέσου της κονιοποίησης (μετατροπή σε σκόνη) κρυσταλλικής ουσίας με αποβολή του ύδατος.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019