Τριχόπτωση – Τριχοτιλλομανία

Αυτοπροκαλούμενη τριχόπτωση, στην οποία το άτομο από μόνο του τραβάει τις τρίχες.

Είναι τυπική η εμφάνιση κηλίδων δέρματος απογυμνωμένου από τρίχες με αμβλέα καλά περιγραμμένα όρια με παραμονή μακρών στο ύψος στελεχών τριχών 1-2 εκ. χωρίς βαθύτερες μεταβολές.

Συνύπαρξη φυσιολογικών και σπασμένων στελεχών τριχών.

Μπορεί να προκαλείται από καταναγκαστική συμπεριφορά. Ίσως χρειαστεί παραπομπή σε ψυχολόγο/ ψυχίατρο.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019