Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Βουτανδιόλη

Μετά από πρόσληψη μεταβολίζεται σε GHB (βλέπε παρακάτω).

Προκαλεί παρόμοια κατάσταση μέθης.

Εντελώς ερυθρό ή γαλαζωπό υγρό.

Δεν ταξινομείται στα ναρκωτικά, γιατί η χρήση του κατά ένα μεγάλο μέρος είναι βιομηχανική, ως διαλυτική ουσία.

Ταξινομείται μόνο ως επικίνδυνο για την υγεία.

Απαγορεύεται η κατοχή και η χρήση του από οποιοδήποτε άτομο.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019