Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Κρυπτόν

Φύλλα από το φυτό kratom (mitragyna speciosa) της νότιας Ασίας με προσθήκη της συνθετικής ουσίας Ο-δεσμεθυλοτραμαδόλης.

Το kratom από παράδοση (στις περιοχές προέλευσης) χρησιμοποιείται για αύξηση της αντοχής, καθώς και για τη μεταβολή της διάθεσης.

Η Ο-δεσμεθυλοτραμαδόλη αποτελεί μεταβολίτη της τραμαδόλης με δράση οπιοειδούς μεταξύ άλλων με επίδραση στην αναπνοή.

Το κρυπτόν σχετίζεται με πολλές περιπτώσεις θανάτου.

Ταξινομείται στα ναρκωτικά.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019