Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – Ναρκωτικά, Εργαστηριακός έλεγχος για ναρκωτικά

Βλέπε παρακάτω στην αντίστοιχη επικεφαλίδα.

Ίσως χρειαστεί αξιολόγηση διαμέσου των κλιμάκων αξιολόγησης DUDIT, επίσης και ADDIS, SCID Ι και  MINI.

Η επιβεβαίωση συνεχιζόμενης χρήσης διαμέσου δείγματος ούρων, που στέλνεται σε εργαστήριο.

Γρήγορη εξέταση με τη μορφή στικ ούρων επιλέγεται σε εξαιρέσεις (όταν απαιτείται γρήγορο αποτέλεσμα).

Είναι σημαντικη η συμβολή της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και η ταυτοποίηση τυχόν ψυχιατρικής συννοσηρότητας.

 

Κατηγορίες ναρκωτικών:

Με κεντρική δράση: Αμφεταμίνες, μεθαμφεταμίνη, κοκαῒνη, κατ (khat).

Ψευδαισθησιογόνα: LSD, έκσταση, magic mushrooms (psilocybin), peyote (μεσκαλίνη).

Οπιούχα: Μορφίνη, ηρωῒνη, βουπρενορφίνη, φαιντανύλη, τραμαδόλη.

Ηρεμιστικά: Βενζοδιαζεπίνες, βαρβιτουρικά.

 

Εργαστηριακή ανάλυση ναρκωτικών:

Επικοινωνήστε με το εργαστήριο του αντίστοιχου νοσοκομείου (ανάλογα με την περιοχή).

 

Στις συνηθισμένες περιπτώσεις η ανάλυση γίνεται από δείγμα ούρων (με επιτήρηση). Τα γρήγορα στικ ούρων χαρακτηρίζονται από ανακρίβεια και δε συστήνονται. Κατά κανόνα η ουσία μπορεί να φανεί στα ούρα μετά από 3-6 ώρες.

 

Μετά από τη λήψη (της ουσίας):

Βενζοδιαζεπίνες ανιχνεύονται για 3 ημέρες, όταν πρόκειται για μεμονωμένη λήψη. Αν όμως αφορά χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ανιχνεύονται για 1-3 εβδομάδες.

Κάνναβη 1 εβδομάδα σε μεμονωμένη χρήση για 3-4 εβδομάδες μετά από χρήση μεγάλης χρονικής διάρκειας. GHB για 6-12 ώρες.

Khat για 6-12 ώρες.

Οπιούχα για 2-4 ημέρες. Κοκαῒνη για 2-5 ημέρες.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019