Κατάχρηση ουσιών/ Εξάρτηση από ουσίες – GBL (γάμμα-βουτυρολακτόνη)

Χρησιμοποιείται από χρήστες για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, όσο αφορά τις επιδράσεις του GHB.

Επιπλέον μπορεί να καταναλωθεί αμέσως.

Μετατρέπεται στον οργανισμό σε GHB, οι δράσεις που προκαλεί είναι παρόμοιες.

Δεν ταξινομείται στις ναρκωτικές ουσίες, επειδή χρησιμοποείται εκτενώς στη βιομηχανία. Ταξινομείται ως επικίνδυνο για την υγεία και γι’ αυτό απαγορεύεται η κατοχή και διακίνησή του από τον πληθυσμό (αλλά όχι και η κατανάλωσή του!).

Υπάρχει το δικαίωμα κατάσχεσής του.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019