Αγκίστρι ψαρέματος στο δάχτυλο του χεριού/ στο δέρμα

ICD-10: Τ07

Θεραπεία

Χορηγήστε τοπική αναισθησία (χωρίς αδρεναλίνη) – στελεχιαία αναισθησία δαχτύλου.

Όταν δράσει το αναισθητικό, στρέψτε την άκρη του αγκιστριού προς τα εμπρός με τη βοήθεια μιας λαβίδας, έτσι ώστε το αγκίστρι με την άκρη της ακίδας του να ξαναδιεισδύει διαμέσου του δέρματος και συνεχίστε την περιστροφή του αγκιστριού.

Εναλλακτική λύση είναι το να κόψετε την άκρη του αγκιστριού με μία τανάλια κάτω από την ακίδα. Τραβήξτε προς τα έξω το τμήμα, που έχετε κόψει, έτσι ώστε να διευκολύνεται η αφαίρεση του αγκιστριού, αφού πλέον η ακίδα έχει αφαιρεθεί.

Εκτιμήστε την ανάγκη προφύλαξης κατά του τετάνου.
Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2021