Εκτίμηση κινδύνου αυτοκτονίας, Αυτοκτονία

ICD-10: Ζ91.5

Η εκτίμηση κινδύνου αυτοκτονίας αποτελεί μία από τις πιο επείγουσες εκτιμήσεις στη διάρκεια εφημερίας. Σε ψυχικά νοσήματα είναι σημαντικό να σκεφτείτε μία τέτοια εκτίμηση, που μπορεί να είναι δύσκολη. Η εκτίμηση πρέπει να καταγράφεται στο ιστορικό του ασθενή. Στη Σουηδία από το 2015 όλα τα περιστατικά αυτοκτονίας, στα οποία ο ασθενής πριν από την αυτοκτονία είχε αναζητήσει ιατρική βοήθεια, ανεξάρτητα από το λόγο για τον οποίο την είχε αναζητήσει, αναφέρονται στο εθνικό σύστημα καταγραφής καταγγελιών για πιθανά ιατρικά λάθη. Παρακάτω αναφέρεται μία λίστα ελέγχου ως βοήθημα σε εκτίμηση κινδύνου αυτοκτονίας.

 

Παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι στατιστικά συνεπάγονται αυξημένη επικινδυνότητα:

□   Άντρας (υψηλότερος κίνδυνος αυτοκτονίας από τις γυναίκες).

□   Πρόσφατο διαζύγιο. Θάνατος στον κοινωνικό περίγυρο.

□   Άτομο, που ζει μόνο του.

□   Διακοπή της συνέχειας της θεραπείας στο συνηθισμένο θεραπευτή του.

□   Άνεργος.

□   Κοινωνική προσβολή.

□   Προβλήματα σχέσεων.

□   Σωματική νόσος.

□   Αλκοόλ – χρήση ναρκωτικών.

□   Προηγούμενη απόπειρα αυτοκτονίας συγγενικού προσώπου.

□   Προηγούμενη απόπειρα αυτοκτονίας του ατόμου – Πότε; Πόσες φορές;

 

Το σύνολο των παραγόντων κινδύνου!

 

Σταδιοποίηση αυτοκτονίας

□   Καταβολή – Πως νιώθεις; Έχει χαθεί κάθε ελπίδα;

□   Σκέψεις γύρω από το θάνατο – Αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα;

□   Επιθυμία θανάτου – Θα ήθελες να πεθάνεις;

□   Αυτοκτονικές σκέψεις – Έχεις σκεφτεί να βάλεις τέρμα στη ζωή σου;

□   Αυτοκτονικές παρορμήσεις – Έχεις φτάσει κοντά σε πρόκληση βλαβών στο ίδιο σου τον εαυτό;

□   Αυτοκτονική άποψη ή σχεδιασμός – Πότε; Πού; Πώς;

□   Απευθείας αυτοκτονικές ενέργειες – Προσπάθησες κάποια φορά; Πότε; Πού; Πώς; Πιθανός αιτιολογικός παράγοντας;

 

Τωρινά προβλήματα του ασθενή

Ψυχιατρικά προβλήματα (κυρίως κατάθλιψη, αλκοολισμός και κρίσεις).

Οργανικά προβλήματα (κυρίως κακοήθεια και δυνατός πόνος).

Τωρινά ψυχοκοινωνικά προβλήματα (κυρίως σχέσεις, οικονομικά, εργασία).

Διάφορα προβλήματα.

Υπάρχει κοινωνικό δίκτυο;

 

Ιστορικό από τα κοντινά άτομα.

Είναι σημαντικό, αν είναι εφικτό, η αναζήτηση της άποψης των συγγενών. Περίπου το 80% των ατόμων, που επιχειρούν αυτοκτονία, έχουν δώσει προειδοποιητικά σημεία στο κοντινό τους περιβάλλον. Η επικοινωνία μπορεί να ήταν λεκτική, όσο και μη-λεκτική. Σε εκτίμηση για αναγκαιότητα περίθαλψης σύμφωνα με τη νομοθεσία για υποχρεωτική ψυχιατρική περίθαλψη αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα η άποψη των συγγενών σχετικά με τα προβλήματα.

 

Υψηλός κίνδυνος αυτοκτονίας:

Αμετάβλητη/χρόνια ενοχλητική ψυχολογική και/ή κοινωνική κατάσταση, στατιστικά πολλοί παράγοντες κινδύνου, βαθμολόγηση σε χαμηλό στάδιο αυτοκτονικής επικινδυνότητας (δηλαδή κοντά στην πραγματοποίηση αυτοκτονίας), ψυχωσικά συμπτώματα και καταχρήσεις.

 

Δυσχερής εκτίμηση αυτοκτονικού κινδύνου:

Φτωχή επικοινωνία κατά τη συζήτηση, ασθενής αρνητικός σε παροχή υγειονομικής περίθαλψης, υποψία απάτης, μέθης. Συγκεχυμένες απαντήσεις στην εκτίμηση της αυτοκτονικής επικινδυνότητας.

 

Χαμηλός κίνδυνος αυτοκτονίας:

Ο ασθενής αρνείται τις αυτοκτονικές σκέψεις, ακόμη και αν υπάρχει επιθυμία θανάτου. Ασθενείς θετικοί σε παροχή υγειονομικής περίθαλψης.

Στην οξεία φάση ισχύει η ανάπτυξη επικοινωνίας και η συμμετοχή. Προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε το δίκτυο επαφών του ασθενή. Υπηρεσία εφημερίας (ισχύει για τη Σουηδία) της εκκλησίας; Σχέδιο [översiktlig] περίθαλψης με επικέντρωση στον τρόπο μεταβολής της κατάστασης του ασθενή και τον τρόπο εφαρμογής παρακολούθησης.

Σε υψηλό κίνδυνο επικοινωνήστε με ψυχίατρο για εκτίμηση. Επίσης είναι σημαντική η ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο αυτοκτονίας στη διάρκεια συνεχιζόμενης θεραπείας κατάθλιψης/ άγχους.

Η επιθυμία των ατόμων, που έχουν επιβιώσει από απόπειρα αυτοκτονίας ήταν: Περίπου το 1/3 να πεθάνουν, το 1/3 να προειδοποιήσουν το κοινωνικό τους περιβάλλον,το 1/3 δεν έχουν απάντηση σχετικά με το γιατί.

Σε βεβαίωση περιστατικού θανάτου εξαιτίας αυτοκτονίας ή υποψίας αυτοκτονίας, πάντα να επικοινωνείτε με την αστυνομία, η οποία θα ζητήσει νεκροψία από την ιατροδικαστική υπηρεσία.

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2022