Νεκροψία [Obduction]

Βλέπε επίσης τα υποκεφάλαια: Πιστοποιητικό θανάτου, Θάνατος, Πιστοποιητικό αιτίας θανάτου.

Την απόφαση για διενέργεια κλινικής νεκροψίας πρέπει να την παίρνει μόνο γιατρός με σκοπό την επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου. Είναι σημαντικό να ακούσετε τη γνώμη των συγγενών σχετικά με το θέμα της πιθανής νεκροψίας. Αν κάποιος αρνηθεί νεκροψία, θα πρέπει να διενεργηθεί αντίθετα με τη θέλησή τους για εξαιρετικούς λόγους. Αίτηση για νεκροψία από ιατροδικαστή μπορεί να κάνει η αστυνομία (δικαστήριο, εισαγγελέας), όχι όμως ο γιατρός. Οι συγκεκριμένες νεκροψίες πρέπει να διενεργούνται ανεξάρτητα από την επιθυμία του νεκρού ή των συγγενών.

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2022