Πιστοποιητικό αιτίας θανάτου

Βλέπε επίσης τα υποκεφάλαια: Θάνατος και Νεκροψία.

 

Όσα αναφέρονται, αφορούν ό,τι ισχύει στη Σουηδία.

 

Ο γιατρός, που ήταν υπεύθυνος για την υγειονομική περίθαλψη της ασθένειας, ή της κατάστασης του νεκρού, που οδήγησε στο θάνατο, είναι υπεύθυνος να συντάξει το πιστοποιητικό αιτίας θανάτου. Επίσης ο γιατρός πρέπει να αποφασίσει, αν χρειάζεται να γίνει κλινική νεκροψία. Το πιστοποιητικό θα αποσταλεί στο τμήμα καταγραφής αιτιών θανάτου του Υπουργείου Υγείας μέσα σε τρεις εβδομάδες, από τη στιγμή που έχει γίνει η βεβαίωση θανάτου. Είναι σημαντικό να υπάρχουν κανονισμοί για τη διαδικασία, που ακολουθείται σε κάθε περιοχή σχετικά με θάνατο, που έχει συμβεί στο σπίτι, ιδιαίτερα, όταν αφορά παρηγορική φροντίδα, στην οποία συχνά συνδράμουν η δημοτική ‘’βοήθεια στο σπίτι’’, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η νομαρχιακή υπηρεσία υγειονομικής φροντίδας. Μετά από ιατροδικαστική εξέταση είναι υπεύθυνη η ιατροδικαστική υπηρεσία για την έκδοση και την αποστολή του πιστοποιητικού αιτίας θανάτου.

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2022