Ραιβόκρανο

ICD-10: M43.6

Αιτίες: Συνήθως μυϊκής αιτιολογίας. Σε παιδιά μερικές φορές λοίμωξη φάρυγγα με οίδημα λεμφαδένων. Μία ασυνήθιστη, αλλά επικίνδυνη αιτία ραιβόκρανου αποτελεί η μετατόπιση ή το υπεξάρθρημα κάποιας από τις αρθρώσεις της αυχενικής μοίρας, κυρίως σε άτομα με ρευματοπάθειες. Επίσης η άρθρωση μπορεί να ‘’κλειδώσει’’ εξαιτίας συμπίεσης δίσκου στις ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις.

Συμπτώματα: Ο πόνος εντοπίζεται στον αυχένα ή σε κάποια από τις παρακείμενες περιοχές. Το κεφάλι παραμένει σε θέση ακαμψίας.

Αντικειμενική εξέταση: Πόνος κατά τις στροφικές κινήσεις του αυχένα σε σχέση με τον κορμό.

Διαφορική διάγνωση: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε άτομα, που πάσχουν από ρευματοπάθειες, οι οποίες προκαλούν μεταβολές στην άρθρωση άτλαντα-οδόντα.

Διερεύνηση: Φυσική εξέταση της κινητικότητας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και νευρολογική εκτίμηση. Αν το ιστορικό περιλαμβάνει τραυματισμό ή ΡΑ, πρέπει να διενεργηθεί ακτινολογικός έλεγχος. Στα παιδιά γίνεται επιπλέον επισκόπηση του φάρυγγα.

Η παραμονή συμπτωμάτων πάνω από 6 εβδομάδες αποτελεί ένδειξη ακτινολογικού ελέγχου.

Θεραπεία

Ο ασθενής συνεχίζει τις συνηθισμένες του δραστηριότητες και παραμένει δραστήριος. Αν χρειαστεί, προσωρινή χορήγηση αναλγητικών ή διαφορετικά ΜΣΑΦ, ενδεχομένως μαζί με κωδεῒνη. Σε σοβαρό ‘’κλείδωμα’’ μπορεί να έχουν ένδειξη τα σκευάσματα βενζοδιαζεπινών για τη βέλτιστη μυοχάλαση, οπότε δώστε στον ασθενή 1-2 δισκία ήδη, ενώ βρίσκεται στο ιατρείο. Παραπέμψτε σε φυσιοθεραπευτή/ μασέρ/ χειροπράκτη για πιο γρήγορη κινητοποίηση.

Φαρμακευτική αγωγή

Αναλγητικά

Παρακεταμόλη: Gran, oral.sol, oral.susp, Supp, syr, tab.

Παρακεταμόλη + κωδεῒνη: Lonalgal supp, tab | Lonarid-N supp, tab.

Μυοχαλαρωτικά

Βενζοδιαζεπίνη/ Διαζεπάμη: Diazepam rec.sol | Stedon tab | Stesolid rec.sol.

ΜΣΑΦ

Δικλοφαινάκη:  Tab.

Ιβουπροφαίνη + κωδεῒνη: Brufen plus tab.
Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2022