Ειλεός, Παραλυτικός ειλεός, Μηχανικός ειλεός, Εγκολεασμός, Συστροφή εντερικής έλικας

ICD-10: K56.7 P

Ορισμός

Εμπόδιο στη διέλευση του εντερικού περιεχομένου.

 

Αιτία

Μηχανικός ειλεός:

Εξαιτίας συμφύσεων (κατά κανόνα μετά από προηγούμενες εγχειρήσεις), τρόφιμα (ΠΡΟΣΟΧΗ, αμάσητα πορτοκάλια!), στενώσεις (π.χ. μετά από ακτινοβολία ή πολλές εκκολπωματίτιδες), αγγειακά αίτια (απόφραξη μεσεντέριων αγγείων), κήλη, ειλεός από χολολιθίαση, συστροφή, όγκοι.

 

Παραλυτικός ειλεός (ελλιπής νευρομυϊκή δραστηριότητα του εντέρου):

Μετεγχειρητικά, αντιχολινεργικά σε μεγάλες δόσεις, οπιοειδή, φλεγμονώδεις και διάφορες καταστάσεις άλγους στην περιοχή της κοιλίας (στις οποίες περιλαμβάνονται πόνοι από λίθους).

 

Εγκολεασμός:

Κυρίως σε παιδιά κάτω των 2 ετών.

 

Συμπτώματα

Διαλείποντες κοιλιακοί πόνοι, εμετοί (εντόπιση εμποδίων χαμηλά ακόμη και κόπρανα), μετεωρισμός.

Διακοπή αποβολής αερίων, αρχικά ακρόαση έντονων μεταλλικών ηχηρών εντερικών ήχων.

Αν η απόφραξη δε λυθεί/χειρουργηθεί, η διαταραχή οδηγείται σε αυξημένη επίδραση της γενικής κατάστασης του ασθενή με αφυδάτωση και εικόνα σοκ, περιτονίτιδα και σήψη.

 

Εγκολεασμός:

Διαλείποντες πόνοι, εμετοί, συχνά αίμα στο ορθό, ο εγκολεασμός μπορεί να είναι ψηλαφητός.

 

Διερεύνηση

Η κλινική εικόνα είναι εκείνη, που δημιουργεί την υποψία.

Η απεικόνιση της κοιλιακής χώρας φανερώνει διάταση του εντέρου με επίπεδα υγρού.

 

Θεραπεία

Επείγουσα παραπομπή σε χειρουργό.

Ο εγκολεασμός σε μικρά παιδιά αντιμετωπίζεται κατά πρώτο λόγο με ακτινογραφία του εντέρου με σκιαγραφικό, διαφορετικά με εγχείρηση.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019