Ηπατίτιδα, Ιογενής ηπατίτιδα D

ICD-10: B18

Παρουσιάζεται αποκλειστικά σε ταυτόχρονη λοίμωξη από ηπατίτιδα-Β (θετικό HBsAg).

Τα αντισώματα (anti-HDV τύπου Ig-G) μπορούν να ανιχνευτούν περίπου σε μία εβδομάδα μετά από τη μόλυνση (παρεντερική οδός μετάδοσης).

Χρόνος επώασης 4-6 εβδομάδες.

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία.

Μπορούν να εμφανιστούν χρόνιες μορφές.

Ο εμβολιασμός κατά της ηπατίτιδας Β προφυλάσσει επίσης και από τη D.

 

Υποχρεωτική δήλωση σύμφωνα με το Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης του ΚΕΕΛΠΝΟ.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019