Κύστη κόκκυγα, Δερμοειδής κύστη, Ιεροκοκκυγική κύστη, Τριχοφωλεακό συρίγγιο

ICD-10: I05.0 (χωρίς απόστημα) | Ι05.9 (με απόστημα)

Ορισμός

Δημιουργία κύστης πάνω από το ιερό οστό, στο ανώτερο τμήμα της γλουτιαίας σχισμής.

 

Αιτιολογία

Πιθανόν στέλεχος τρίχας, που εισχωρεί προς τα μέσα και δημιουργεί μία κύστη, στην οποία προκαλείται φλεγμονή.

Επιπλέον η κύστη μπορεί να μολυνθεί και να δημιουργηθεί απόστημα.

Ο κίνδυνος είναι αυξημένος σε πολύωρη καθιστική θέση/ πίεση της περιοχής.

 

Συμπτώματα

Αρχικά καθόλου.

Αργότερα ίσως εκροή υγρού.

Σε δημιουργία αποστήματος άλγος/ ευαισθησία/ ίσως πυρετός.

 

Διερεύνηση

Κλινική διάγνωση με τυπική εντόπιση, ενώ μερικές φορές μπορεί να ανευρεθεί το στέλεχος της τρίχας μέσα στην κύστη.

 

Θεραπεία

Παραπομπή σε χειρουργό.

Σε ύπαρξη αποστήματος παροχέτευση και σε δεύτερο χρόνο χειρουργική εκτομή ολόκληρης της κύστης.

Ο χρόνος ίασης είναι περίπου 4-5 εβδομάδες, κάτι που εξαρτάται από το μέγεθος της κύστης.

 

Γενικά δεν υπάρχει λόγος χορήγησης αντιβιοτικών.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019